Pensioenfondsen willen nu invloed op beursfondsen

ROTTERDAM, 7 SEPT. Het is onvermijdelijk dat de overheid ingrijpt om de zeggenschap van aandeelhouders te verbeteren als de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen ook na 1999 blijven weigeren om beleggers op dat punt tegemoet te komen. Dat schrijven dertien van de grootste pensioenbeheerders in een brief aan de commissie die de reacties van de bedrijven evalueert op aanbevelingen van de commissie Peters voor goed ondernemingsbestuur (corporate governance) en grotere invloed van aandeelhouders.

Deze commissie komt in het najaar met een verslag over de manier waarop de beursfondsen de aanbevelingen hebben opgevolgd. De dertien pensioenbeheerders bezitten samen voor 81 miljard gulden Nederlandse aandelen. Zij werken bij de beoordeling van de aanbevelingen van de commissie Peters samen in de stichting Corporate Governance Onderzoek Pensioenfondsen. “Ik vertrouw erop dat er volgend jaar voldoende beweging komt” in het standpunt van de bedrijven, zegt voorzitter mr. P. de Koning van de stichting Corporate Governance. De commissie Peters, die bestond uit prominente beleggers, managers en experts, publiceerde vorig jaar veertig aanbevelingen, die het afgelopen jaar op de aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven zijn besproken. Vertegenwoordigers van de stichting hebben de afgelopen jaren de vergaderingen van de 27 belangrijkste beursfondsen bezocht. Dat was een breuk met het verleden, toen vertegenwoordigers van pensioenfondsen over het algemeen niet als sprekers op vergaderingen optraden. In de coördinerende stichting zitten pensioenfondsen als ABP, PGGM, Spoorwegpensioenfonds en de pensioenfondsen van KPN, KLM, Shell, Philips en Unilever en Akzo Nobel.

De pensioenfondsen zwaaien de ondernemingen lof toe dat zij op de meeste aanbevelingen positief hebben gereageerd, maar zij constateren dat zij bij drie belangrijke kwalitatieve aanbevelingen geen actie ondernemen. Daarbij gaat het om het uitoefenen van zeggenschap door aandeelhouders, het doorbreken van constructies die dat verhinderen en de agendering door aandeelhouders van punten voor de agenda van aandeelhoudersvergaderingen. De pensioenfondsen hebben de indruk dat beursgenoteerde bedrijven afwachten of de aandacht voor corporate governance overwaait. Zij constateren dat in eigen kring ook meer aanhang voor het onderwerp moet worden geworven.