Nieuwe commissaris moet Friese taal leren

LEEUWARDEN, 7 SEPT. De enige woordjes Fries die Hans Wiegel als commissaris van de koningin in het openbaar sprak waren “bjusterbaarlik barren” (wonderbaarlijke gebeurtenis). Het was na de Elfstedentocht van 1985 en iedereen was enthousiast. Zijn opvolger Loek Hermans, die vorige maand uit Leeuwarden vertrok om minister van Onderwijs te worden, kwam niet veel verder.

De Friezen hebben er nu genoeg van. Ze zoeken een “ondernemend, dymanisch, open persoon” die zich inzet voor Friesland, maar die meer kan zeggen dan 'bjusterbaarlik', zegt J. Ploeg (CDA) van het fractievoorzittersoverleg en beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie. Ploeg: “Als je een enkel woordje Fries spreekt, krijgt het gebruik van de Friese taal iets fokloristisch.” In de profielschets voor een nieuwe commissaris staat dat de nieuwe man of vrouw bereid moet zijn “binnen een redelijke termijn de Friese taal actief te leren beheersen”. In het profiel van vijf jaar geleden werd het nog “op prijs gesteld” als de nieuwe commissaris Fries wilde leren spreken. Ploeg: “Met deze formulering gaan we een tandje hoger. Waarom? Omdat we ervan uitgaan dat iemand die vijf, zes jaar in Friesland blijft, zich zal identificeren met Friesland, zijn bewoners, zijn cultuur en taal. Dan kan hij ook best Fries leren spreken. Waarschijnlijk wil hij dat dan ook.”

Het zal de nieuwe commissaris ook dichter bij de Friese bevolking brengen als hij bijvoorbeeld tijdens het skûtsjesilen de schippers in hun 'memmetaal' kan aanspreken, verwacht Ploeg. Het Fries bezit de officiële status van tweede rijkstaal naast het Nederlands.