Nederlanders steken 2 miljard in loterijen

ROTTERDAM, 7 SEPT. Nederlanders hebben het afgelopen jaar ruim twee miljard gulden uitgegeven aan loterijen. Dat meldt het College van Toezicht op de Kansspelen in zijn jaarverslag.

Van de 2.188,2 miljoen gulden die de zeven loterijorganisaties, waaronder de Staatsloterij en de Lotto, binnenkregen, is 1.123,4 miljoen gulden naar prijswinnaars gegaan. De opbrengst van zowel de loterij-organisaties als de casino's, die ook onder toezicht van het college staan, bedroeg na aftrek van de kosten en belasting 825,1 miljoen gulden. Daarvan ging ruim een half miljard naar goede doelen. De rest verdween in de schatkist.

Een minder voordelige ontwikkeling voor de toekomst van de Nederlandse kansspelen is dat steeds meer Nederlanders meedoen aan buitenlandse loterijen. Het College van Toezicht sluit niet uit dat kansspelen via Internet en de Duitse en Britse lotto een deel van de markt hebben weggehaald.

Buitenlandse kansspelen zijn vaak niet verplicht geld te doneren aan goed doelen, waardoor het prijzengeld voor de gokker hoger is dan in Nederland. De organisatie onderzoekt hoeveel geld er vanuit Nederland het afgelopen jaar bij buitenlandse organisaties terecht is gekomen. Dat bedrag wordt momenteel op bijna 100 miljoen geschat.

De organisatie concludeerde in het jaarrapport tevens dat de vergunninghouders “in grote lijnen” in overeenstemming met de wet handelen. Het college meent wel dat vanwege de “bijzondere positie en maatschappelijke functie” - loterijen en casino's hebben door hun monopoliepositie geen concurrentie en een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen en de Nederlandse schatkist - de vergunninghouders meer inzicht zouden moeten geven in hun boekhouding. Het college denkt daarbij aan bijvoorbeeld het raporteren van nevenactiviteiten en neveninkomsten en gedetailleerde rekeningen, maar wil in samenspraak met het ministerie van Justitie bekijken of dit wenselijk zou zijn.