Meeste scholieren volgen Frans

RIJSWIJK, 7 SEPT. Zeven van de tien scholieren in Nederland leren de Franse taal. Na Ierland staat Nederland daarmee op de tweede plaats in Europa wat betreft Frans onderwijs. Gemiddeld kiest in de Europese Unie slechts een op de drie niet-Franstalige scholieren de Franse taal.