Krol verlaat Zorgfederatie

DEN HAAG, 7 SEPT. Voorzitter A.T.J. Krol van de Nederlandse Zorgfederatie legt zijn functie neer. Hij stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. De algemene ledenvergadering zou zich in november over zijn herbenoeming hebben moeten uitspreken. Krol is sinds 1991 voorzitter van de NZf.