Kiosk

THE ECONOMIST

Een smeltende wereldbol vormt het verontrustende beeld op de omslag van The Economist. Uit het verhaal binnenin blijkt dat de toestand ernstig is, maar niet hopeloos. Voorwaarde daarvoor is dat beleidsmakers tonen te hebben geleerd van het verleden. Zolang de leidende politici in de Verenigde Staten en Europa blijven vasthouden aan lage rentetatieven en een verstandig beleid ten aanzien van de overheidstekorten voeren, is het niet waarschijnlijk dat er een soortgelijke depressie als in de jaren dertig zal optreden. De verschillen in omstandigheden tussen toen en nu zijn te groot. Het gevaar zit meer in de oplossingen die her en der worden toegepast. The Economist bespeurt een tendens om het vrije kapitaalverkeer meer aan banden te leggen. Als dit de voorbode is van een veel algemener afscheid van het vrijemarktprincipe zullen de nieuwe groeimarkten die nu in de problemen zitten weer jaren achterop raken, vreest het blad.