Geringe politieke bijval; Wethouder wil registratie Antillianen

AMSTERDAM, 7 SEPT. De Amsterdamse wethouder J. van der Aa (Minderhedenzaken) wil dat alle nieuwkomers van de Antillen zich bij aankomst in Nederland laten registreren. Hij verwacht zo de stijgende criminaliteit onder Antilliaanse jongeren beter te kunnen tegengaan. De wethouder heeft weinig politiekebijval gekregen voor zijn idee.

Staatssecretaris G. de Vries (Koninkrijkszaken, VVD) vindt het risico te groot dat er onderscheid gemaakt zal worden op basis van huidskleur.

“Antillianen zijn Nederlanders. Hoe wil je onderscheid maken tussen mensen met hetzelfde paspoort”, liet De Vries vanaf de Antillen weten, waar hij momenteel voor een werkbezoek is. “Van der Aa wordt al op zijn wenken bediend”, aldus De Vries. Hij doelt op de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers, die eind deze maand in werking treedt.

Nieuwkomers van buiten de Europese Unie moeten zich dan bij hun gemeente melden, waar wordt bekeken of zij de lessen in Nederlandse taal, maatschappij- en beroepenoriëntatie moeten volgen. Die meldplicht geldt ook voor Antillianen. Hebben zij echter minimaal Mavo-diploma, dan worden zij geacht de Nederlandse taal voldoende te beheersen en worden zij vrijgesteld van de inburgeringscursus. Nieuwkomers die wel mee moeten doen maar weigeren, worden gekort op hun uitkering of moeten een boete van circa driehonderd gulden betalen.

Maar volgens Van der Aa biedt de nieuwe wet geen uitkomst voor de groep waar Amsterdam problemen mee heeft. “Voor Antillianen is die wet alleen uit te voeren als ze zich zelf melden. En een grote groep meldt zich nergens. Zij gaan bij een neef of een oom wonen en vragen geen uitkering aan. Als je ze op Schiphol een formuliertje laat invullen met hun adres, kun je ze later benaderen.”

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer heeft het plan van wethouder en partijgenoot Van de Aa dit weekeinde van de hand gewezen. De PvdA vindt ook dat de nieuwe Wet Inburgering Nieuwkomers eerst moet worden ingevoerd. Maar de VVD wees op het feit dat Nederlanders die zich op de Antillen willen vestigen, wel een verblijfs- en werkvergunning moeten hebben.

In Amsterdam schrijven per jaar ongeveer vierhonderd nieuwkomers van de Antillen zich in bij het bevolkingsregister. De helft van hen volgt inburgeringscursussen.

Enkele honderden Antillianen, waarvan het overgrote deel jonger is dan dertig jaar, meldt zich volgens Van der Aa helemaal niet.