Gemeentebestuur publiceert ruimtelijk plan voor het jaar 2010; 'Rotterdam heeft unieke kansen'

De gemeente Rotterdam publiceerde vorige week de nota 'Meer stad, meer toekomst'. Het is een aanzet voor een ruimtelijk plan voor het jaar 2010. “Met het plan willen we precies aangeven hoe de infrastructuur ons beter kan dienen.”

ROTTERDAM, 7 SEPT. Met ongeveer 33 vierkante meter openbaar groen per inwoner is Rotterdam 'groener' dan Den Haag (31 vierkante meter) of Utrecht, met zijn 22 vierkante meter. Het Zuiderpark, met een oppervlakte van 215 hectare, draagt flink bij aan deze voor Rotterdam gunstige statistiek. Maar de 'groene long van Rotterdam-Zuid' trekt jaarlijks slechts 915.000 bezoekers - tegen acht miljoen voor het Amsterdamse Vondelpark, dat slechts 27 hectare groot is.

Het Zuiderpark, een opeenhoping van sportvelden, buurtparkjes en parkeerterreinen bij Ahoy', moet dus aantrekkelijker worden gemaakt. Het is een van de onderwerpen van een nieuw Rotterdams stadsdebat dat komende herfst en winter in Rotterdam zal worden gevoerd.

Naast het verbeteren van groengebieden komen daarbij tal van andere zaken aan de orde, zoals de relatie tussen stad en haven, leefbare wijken, het beter afstemmen van voorzieningen, het beter benutten van de huidige infrastructuur en ruimte voor meer diverse economische activiteiten. Al deze thema's worden toegelicht in een vorige week gepubliceerde ambtelijke nota ('Meer stad, meer toekomst') waarin een aanzet wordt gegeven voor een 'ruimtelijk plan 2010'. De nota wordt op grote schaal verspreid.

Twee jaar geleden leidde het eerste Rotterdamse stadsdebat, waaraan vele honderden Rotterdammers en talloze instellingen deelnamen, tot 'Koers 2005', een toekomstvisie die de gemeenteraad uiteindelijk bekrachtigde. 'Koers 2005' maakt onderdeel uit van het programma van het dit voorjaar aangetreden college van Burgemeester en Wethouders. Het nieuwe vervolg van het stadsdebat dat wethouder Hans Krombrink (ruimtelijke ordening) vorige week aankondigde moet volgend jaar, na een nieuw stadscongres in januari, uiteindelijk leiden tot een structuurplan 2010. Dat zal de gemeenteraad dan moeten vaststellen.

Hoewel dit structuurplan formeel alleen betrekking heeft op het stedelijke gebied van de gemeente Rotterdam, zal het van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de gehele regio Rijnmond. B en W en de gemeenteraad van Rotterdam zien, na de mislukkingen van afgelopen jaren, geen heil meer in vorming van een stadsprovincie of een andere vorm van zwaar regionaal bestuur. “Met het structuurplan 2010 willen we precies aangeven hoe de infrastructuur ons beter kan dienen. En we kunnen dan onze behoeften nauwkeurig aangeven in het overleg met het rijk”, aldus wethouder Kombrink.

De toekomstige ontwikkeling van het centrum van Rotterdam lijkt een van de belangrijkste thema's in het komende stadsdebat. “De stad heeft kansen die in Nederland absoluut uniek zijn,” aldus ir. Joost Schrijnen, hoofd ruimtelijke ordening bij de Rotterdamse dienst Stedebouw en volkshuisvesting.

“Door de bouw van duizenden woningen in het centrum zal Rotterdam een heel andere stad worden.” Een ander uniek aspect is dat de Rotterdamse GGD voortaan bij grote projecten wordt betrokken om advies te geven over de gevolgen voor de volksgezondheid - “wat verder alleen in de Verenigde Staten gebeurt”, aldus Schrijnen.

Bij het nieuwe stadsdebat zullen ook nieuwe gegevens aan de orde komen, zoals een studie over mogelijkheden en beperkingen van nieuwe hoogbouw die dit najaar wordt gepubliceerd. De studie wordt verricht in opdracht van de gemeente, naar aanleiding van talrijke ambitieuze plannen voor nieuwe hoogbouw in Rotterdam. Zo zijn er plannen voor een 200 meter hoog appartementsgebouw aan de Boompjes en voor de vergroting van de Euromast.

Nieuwe “bijzondere woonmilieus” (een Rotterdamse grachtengordel) zijn volgens de ambtelijke deskundigen mogelijk door “goud te maken aan de rivier”. Voor het gebied tussen Oude Haven en de Kop van Zuid zijn al allerlei plannen - zoals nieuwbouw, toerisme en vervoer over water - die volgens Kombrink “buitengewoon kansrijk zijn, gezien de belangstelling van marktpartijen”.

Deze week worden ontwerpen gepresenteerd voor een nieuwe brug, de derde na de Willemsbrug en de Erasmusbrug, over de Nieuwe Maas tussen het stadscentrum en Rotterdam-Zuid. De dichtbevolkte wijken als Feijenoord en Charlois moeten volgens de Rotterdamse stedebouwkundigen “sterker met het water worden verbonden”.

Veel infrastructuurplannen die in het stadsdebat aan de orde zullen komen, zijn overigens al in meer of mindere mate uitgewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Centraal Station dat onder andere wegens de komst van de hoge snelheidslijn (HSL) een mobiliteitsknooppunt van spoor-, metro-, tram- en busverbindingen moet worden.

Ook de gewenste aansluiting bij de stad van nieuwe woongebieden (Vinex-lokaties) zoals Nesselande en Carnisselande (respectievelijk ten noordoosten en ten zuiden van Rotterdam) staat al lang op het programma van de Rotterdamse plannenmakers.

Maar er komen ook minder bekende ideeën aan de orde zoals overkapping van de A13 (Den Haag-Rotterdam) die de wijk Overschie doorsnijdt en van de A15 (Europoort-Ridderkerk) naar de nieuwe wijk Carnisselande, die ten zuiden van deze autoweg zal worden gebouwd.

    • Jan Gerritsen