'Crisis kan overslaan naar Nederland'

DEN HAAG, 7 SEPT. Het kabinet moet nu meer werk maken van de verlaging van het begrotingstekort, omdat de economische crisis in Azië en Rusland via de VS naar Nederland kan overslaan. Op die manier schept Nederland ruimte om een eventuele recessie het hoofd te bieden met een lastenverlichting.

Dit zegt de topambtenaar S. Van Wijnbergen, secretaris-generaal op het ministerie van Economische Zaken, in het PvdA-vlugschrift van dit weekeinde. Meevallers in de begroting worden volgens de afspraak in het regeerakkoord voor driekwart besteed aan tekortreductie en een kwart aan lastenverlichting; bij een tekort van 0,75 procent wordt de verdeling fifty-fifty. Volgens Van Wijnbergen moet, nu het goed gaat, “rustig aan gedaan” worden met de lastenverlichting en heeft tekortredcutie de “eerste prioriteit”.

Volgens Van Wijnbergen is het 'behoedzame' scenario van het kabinet, waarbij wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van twee procent, “niet behoedzaam genoeg” nu een wereldwijde crisis dreigt. “De economische groei kan tegenvallen”, zegt Van Wijnbergen, voorzitter van de Centraal Economische Commissie die ook bij de formatie heeft geadviseerd. Van Wijnbergen vreest dat de Aziatische landen zich uit de crisis willen exporteren en dat zou kunnen leiden tot Amerikaans protectionisme, dat een “ramp voor de Nederlandse export” zou zijn.

Mocht dat gebeuren, dan is er in het jaar 2001 geen geld meer voor de voorgenomen belastingverlaging van 4,5 miljard gulden. Het is volgens hem namelijk onzeker of de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid, het overheidspersoneel en de afdrachten aan de Europese Unie gehaald kunnen worden.