Zorgfederatie stopt overleg met kabinet; Toezegging 200 mln geëist

UTRECHT, 5 SEPT. De Nederlandse Zorgfederatie (NZf) heeft gisteren besloten het reguliere overleg met de overheid stop te zetten totdat de regering de bij de zorg-CAO toegezegde 200 miljoen gulden beschikbaar stelt.

De zorgwerkgevers willen dat het kabinet vóór Prinsjesdag toezegd dat het advies van de commissie-Van Voorden alsnog wordt opgevolgd. De commissie stelde dat het kabinet onvoldoende geld (200 miljoen) had uitgetrokken voor de zorg-CAO. Eind vorige maand liet premier Kok echter weten dat een interdepartementale werkgroep het werk van die commissie gaat overdoen.

De NZf zegt tegen het persbureau ANP “zeer geschokt” te zijn dat de premier zijn toezegging heeft ingetrokken. “Van tevoren heeft de regering gezegd het advies als bindend te beschouwen. Blijkbaar zijn toezeggingen van het kabinet niet betrouwbaar”, aldus een woordvoerder van de federatie.

Veel instellingen zouden volgens de federatie in grote financiële problemen als het geld er niet komt, omdat de CAO-onderhandelingen destijds ingegaan zijn met de toezegging van 200 miljoen gulden. Alleen met dit geld was een marktconforme CAO mogelijk, zoals het vorige kabinet wilde, aldsu de NZf.

De NZf heeft gisteren besloten een harde lijn te gaan voeren tijdens gezamenlijk overleg met de besturen van de ziekenhuizen en verpleeghuizen. “Er moeten garanties komen, anders zien wij niet in waarom wij met het ministerie het voortraject voor het najaarsoverleg zouden ingaan.”

Het ministerie van Volksgezondheid is teleurgesteld over de actie van de zorgwerkgevers. “Maandag tijdens een overleg begrepen zij dat verschillende ministeries het advies nog moesten bekijken. Pas daarna kan de regering een besluit nemen over die 200 miljoen”, zegt een woordvoerder.

Minister Borst (Volksgezondheid) zal waarschijnlijk niet op de wens van de NZf ingaan. “Wij gaan verder met de voorbereidingen voor het besluit. Dat verwachten wij in oktober, voordat het najaarsoverleg begint.”