TYPISCHE MANNELIJKE GEZICHTEN BLIJKEN NIET ERG AANTREKKELIJK

Mannen met vrouwelijke gezichtskenmerken zijn aantrekkelijker dan mannen met typisch mannelijke trekken, zo concluderen negen Japanse en Britse psychologen uit een aantal testen met gemanipuleerde foto's (Nature, 27 augustus). Ze zetten zich sterk af tegen eerder onderzoek waaruit zou blijken dat juist het gemiddelde gezicht het meest aantrekkelijke zou zijn.

De onderzoekers construeerden op grond van telkens dertig foto's van vroege twintigers in totaal vier foto's van een 'gemiddeld' gezicht van een Japanse man en vrouw en een blank duo. Deze foto's konden vervolgens op de computer vrouwelijker of mannelijker worden gemaakt. Vijftig proefpersonen in Schotland (19 tot 31 jaar oud, helft vrouwen) en tweeënveertig in Japan (18 tot 44 jaar oud, 19 vrouwen) beoordeelden vervolgens de 'aantrekkelijkheid' van de verschillende stadia van manipulatie. Bij alle vier categorieën werden de vrouwelijkere versies het aantrekkelijkst gevonden - te preferen boven de vermannelijkte of de 'gemiddelde'.

Typische mannelijke gezichten - ontstaan uit een hoog testosteron-gehalte - hebben stevige kaken en prominente wenkbrauwen. Typisch vrouwelijke gezichten hebben - dankzij een hoog oestrogeen-gehalte - dikkere lippen en rondere, kinderlijke trekken. Ook

is bij mannen de omvang van het gezicht groter. In de voorkeur voor 'vervrouwelijking' bleek geen verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 'beoordelaars'. Wel was het effect het sterkst bij de beoordeling van foto's van de eigen volksgenoten. Blanke beoordelaars prefereerden bij foto van de blanke man een feminisering van 15 procent. Bij de Japanse beoordelaars was dat respectievelijk 17 en 20 procent.

In een tweede experiment, waarbij andere beoordelaars één foto van een 50 procent vermannelijkt of vervrouwelijkt 'gemiddeld gezicht' moesten beoordelen op aantrekkelijkheid, bleek ook een sterke voorkeur voor vervrouwelijking van zowel mannen als vrouwen. In een derde experiment moesten de verschillende gemanipuleerde gezichten eigenschappen worden toegedicht. Vermannelijking bleek bij de mannenfoto's te leiden tot de toekenning van een sterkere dominantie en een hogere leeftijd, maar tevens van een geringere warmte, eerlijkheid, emotionaliteit en bereidwilligheid en een dalende geschiktheid als ouder. Bij de vrouwelijke foto's werd hetzelfde gevonden, behalve dat de

toegedichte kwaliteit als ouder nauwelijks veranderde.

Volgens de psychologen past deze voorkeur voor vrouwelijkheid in mannen bij de evolutionaire trend dat bij de verschillen tussen man en vrouw steeds kleiner zijn geworden (vergeleken bij homo erectus of mensapen). Omdat de voorkeur voor vervrouwelijking ook in het Amazone-gebied en zuidelijk Afrika menen ze dat het hier een aangeboren voorkeur betreft die in feite de motor is van die steeds kleinere verschillen tussen man en vrouw, en van de relatief weinig robuuste lichaamsbouw van de mens (vergeleken bij mensapen).

    • Hendrik Spiering