Sukkels (2)

In NRC Handelsblad (Z 29 augustus) vindt de heer H.A. Couzy de vragen, die parlementariërs aan de minister van defensie stellen 'stom' en hij noemt hen 'sukkels'. Gelukkig is deze ongemanierde taal tegen vroegere superieuren in overheidsdienst niet erg gebruikelijk. Maar wie is er nu in werkelijkheid een sukkel?

In een uitgebreid interview met de heer Couzy in Elsevier (6-7-96) van ruim twee jaar geleden zegt hij de uitzending van de luchtmobiele brigade naar Srebrenica 'waanzin ten top' genoemd te hebben. Maar bij de uitvoering van deze 'waanzin' heeft hij zijn verantwoordelijkheid als opperbevelhebber niet neergelegd. Verder begrijp ik uit de NRC, dat de leidinggevende capaciteit van overste Karremans van tevoren al omstreden waren, maar onze opperbevelhebber laat hem toch als bevelhebber naar Srebrenica vertrekken. En tenslotte deelt de heer Couzy in het genoemde interview mede, dat hij bewust een zeer lichte bewapening in plaats van kanonnen op de gevechtswagens heeft laten plaatsen, omdat er alleen uit zelfverdediging mocht worden gevochten.

Nu, zelfs een leek weet, dat offensieve operaties juist vaak nodig zijn voor zelfverdediging. De heer Couzy zegt, dat men voor het gebruik van kanonnen eerst een aparte langdurige opleiding nodig heeft. Hij stuurt dus onvolledig opgeleide, onvoldoende bewapende troepen naar een gevechtszone, waar de tegenstander naar bekend goed geoefend en goed gewapend is. En als klap op de vuurpijl deelt de heer Couzy nog mee: 'Bij nader inzien bleek dat Mladic ons niet met kanonnen zou laten passeren'. En dat accepteert de opperbevelhebber der Nederlandse landstrijdkrachten blijkbaar.

Voor mij is het in ieder geval geen vraag meer, wie hier een sukkel is.

    • Dr J. Gerbrandy