RIVM

In het bericht RIVM tegen bezuinigingen (in de krant van 2 september, pagina 3) is gemeld dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven nieuwe bezuinigingen van het kabinet onaanvaardbaar vindt. Dat was niet juist. Het was de Ondernemingsraad van het RIVM die de mogelijke bezuinigingen onbegrijpelijk noemde. De OR vreest een verlies van 110 arbeidsplaatsen. De bezuinigingen zijn nog niet definitief.