Resultaten fors in de min

De rendementen voor de beleggingsfondsen over de afgelopen augustusmaand zijn allemaal negatief. De forse klappen op de verschillende beurzen hebben forse invloed op het overzicht dat het onderzoeksinstituut IRIS (Rabobank en Robeco) vervaardigt.

Bij de aandelenfondsen, die wereldwijd beleggen behaalden de meeste

fondsen een negatief resultaat dat dicht bij de index van Morgan Stanley

Capital International (-13,7) ligt, met uitzondering van het veel geplaagde Rolinco, dat een resultaat van -15,2 bereikte. Ook het ABN Amro Aandelenfonds had een resultaat dat lager was dan de index (-15,4).

De slechte resultaten zorgden voor een flinke wijziging in de rangschikking. Obam van Mees Pierson steeg naar de eerste plaats ten koste van het Ohra Aandelen Fonds.

Bij de beleggingsfondsen, die in Amerikaanse aandelen beleggen waren er uiteenlopende resultaten, die overigens ook allemaal negatief zijn. Het Leveraged Capital Holdings Fund van Mees Pierson en het RG Zelfselect Verenigde Staten fonds scoorden minder slecht dan de index (-14,6) met respectievelijk -9,4 en -10,5. Een slecht resultaat boekte het RG zelfselect Canada met -23,1.

Bij de 'Nederlandse' fondsen waren de resultaten over het algemeen gelijk aan de MSCI-index (-12,9). Het Postbank Nederland fonds (-15,3) en het RG Zelfselect Nederland fonds (-15,5) scoorden flink lager.