Oudste zin

Volgens Hans Sleurink was de Latijnse vertaling van 'Hebban olla vogala...' er eerder dan de Nederlandse tekst (NRC Handelsblad, 1 september).

Hij baseert zich op Victor E. van Vriesland die zich weer baseert op een artikel van J.M. de Smet uit 1954. Voordat dit nu weer een eigen leven gaat leiden: de conclusies van De Smet zijn juist op dit punt achterhaald.

Voor een goede en overtuigende samenvatting van de vele publicaties over dit best bestudeerde zinnetje uit de Nederlandse taal, zie het zogenoemde Corpus Gysseling (1980) II-1 Fragmenten p. 126-130.

    • Ewoud Sanders