Mondriaan 4

Uit de schenking van 110 miljoen gulden door DNB, is het schilderij Victory Boogie Woogie van Mondriaan aangekocht à 80 miljoen gulden.

Staatssecretaris R. van der Ploeg probeerde kritiek op dit hoge bedrag te ondervangen door er op te wijzen dat 'Mensen wel de prijs van iets kennen, maar zelden de waarde'. Welk een arrogantie.

De prijs kan best 80 miljoen gulden zijn. De waarde van een schilderij is voor een ieder verschillend. Wat mij betreft een factor 100 lager.

Ik vind het een grote grap.

    • K. Kaptein