Mondriaan 2

Men kan het volkomen eens zijn met B.C. van den Boogert dat de Nederlandse staat met de aankoop van het schilderij Victory Boogie Woogie van Piet Mondriaan een miskoop heeft gedaan. Er kan nu wel worden beweerd, dat Mondriaans schilderij de 'Nachtwacht' van de 20ste eeuw is, maar hoe bewijs je dat en met welke argumenten kun je het Nederlandse volk daarvan overtuigen? Het enige argument dat gebruikt kan worden, is niet de voorstelling zelf, want die is onvoltooid en afgrijselijk, maar de prijs van 80 miljoen die voor het schilderij werd betaald.

Dat men de Nederlanders niet kan en zal overtuigen heeft de Mondriaan-tentoonstelling in Den Haag bewezen, waar het Nederlandse publiek het massaal liet afweten. En hoe kan het ook anders?

Mondriaans stijl was een modegril van zijn tijd en waarom praat men alleen over Mondriaan en niet over Van Doesburg, Juszár en Vantongerlo, die precies dezelfde schilderijen hebben gemaakt? Niet alleen deugt het schilderij Boogie Woogie niet, hetzelfde geldt voor de armzalige denkbeelden die daar achter zitten. Mondriaan was in alle opzichten een slecht denker en een imitator van in zijn tijd reeds lang verouderde denkbeelden.

Mondriaan gebruikt in zijn geschrift De nieuwe beelding in de kunst termen die op geen enkele wijze nader worden verklaard. Het is een uitdrukking van een verwarde geest, die niet met eigen, maar slechts met geleende denkbeelden een toelichting wilde geven op zijn werk. Het filosofisch standpunt van Mondriaan werpt alleen maar vragen op, maar het zijn geen echte, geen persoonlijke vragen, het zijn vragen die al eeuwen oud zijn en allang veranderd. Het was en is evenals het schilderij humbug.

Het is toe te juichen dat nu de Rekenkamer zich gaat bemoeien met deze absurde geldverspilling. Laat het kabinet eerst maar eens opsommen voor welke belangrijke projecten er nog geen geld is gevonden. Wordt het niet tijd om eens geld te gaan besteden aan de oude boeken en kunstwerken die nu door slecht beheer verloren dreigen te gaan?

    • Dr. A.C. Haak