Management buy-out redt Nedstaal net

ALBLASSERDAM, 5 SEPT.Staalfabrikant Nedstaal uit Alblasserdam is van de ondergang gered. Algemeen directeur J. Glimmerveen van Nedstaal en participatiemaatschappij H2 nemen het bedrijf over van het Duitse Thyssen Krupp.

Begin dit jaar werd Nedstaal, gespecialiseerd in het fabriceren van

staaldraad voor de autoindustrie, nog met sluiting bedreigd. Het staalbedrijf verkeert al jaren in de rode cijfers en is ook in de eerste

zes maanden van 1998 volgens directeur Glimmerveen “licht verliesgevend” geweest.

Niettemin ziet Glimmerveen licht aan het einde van de tunnel nu Nedstaal

zich definitief heeft losgemaakt van Thyssen Krupp, dat evenals de meeste grote Europese staalfabrikanten het fabriceren van staaldraad niet langer als een kernactiviteit beschouwt.

Nedstaal heeft op dit moment een omzet van ongeveer 280 miljoen gulden per jaar en genereert 90 procent van zijn omzet in het buitenland, waar de belangrijkste autofabrikanten in Duitsland, Frankrijk, Italië en

Scandinavië de voornaamste afnemers zijn. Nedstaal produceert momenteel 240.000 ton staaldraad per jaar. Op termijn moet die productie

worden opgevoerd naar 300.000 ton. De vraag uit de industrie naar staaldraad bedraagt jaarlijks 16 miljoen ton.

Glimmerveen kondigde gistermiddag direct aanzienlijke kostenreducties van ruim 30 miljoen gulden aan. De staaldraadfabrikant is sinds de staalcrisis van 1993 door talrijke reorganisaties al flink afgeslankt. Het personeelbestand liep daarbij terug van 950 naar 650 mensen. Glimmerveen denkt door te snijden in loonkosten nog eens 10 miljoen gulden te besparen. Ontslagen zullen bij deze herstructurering niet vallen. FNV Bondgenoten denkt zelfs dat het aantal arbeidsplaatsen de komende jaren weer zal groeien tot achthonderd, maar Glimmerveen deelt dat optimisme niet.

“Het basissalaris blijft onveranderd”, aldus Glimmerveen. “De besparing zal uit de secundaire arbeidsvoorwaarden moeten komen.” Om het gemis aan inkomsten op te vangen heeft FNV Bondgenoten een voorstel ingediend zodat de werknemers met een optie- of aandelenregeling kunnen participeren.

Glimmerveen denkt behalve aan kostenbesparingen ook aan investeren. “Het investeringsniveau moet omhoog. Daar kregen we bij Thyssen te weinig ruimte ruimte voor. De kleine participatiemaatschappij H2 zalook nauw betrokken zijn bij de bedrijfsvoering.