Loterijen onder de loep

Het College van Toezicht op de Kansspelen gaat de organisaties die landelijke loterijen en kansspelen houden extra controleren. Het wil zo nagaan of de instituten zich houden aan de regels die bijvoorbeeld gelden voor financiële verplichtingen om goede doelen te steunen.

Ook dient het aanvullend onderzoek op een rijtje te zetten welke wensen de loterijen hebben bij nieuwe acties. Het college controleert de

loterijorganisaties extra op verzoek van het ministerie van Justitie. Aanvankelijk zou het alleen de Postcodeloterij onder de loep nemen omdat

die de vergunning wilde verlengen. “Maar wij vinden dat we alle instituten gelijk moeten behandelen”, aldus woordvoerder P. Geertsen.