Lokale lasten Driebergen fors omhoog; Voorstel: 50 pct in 4 jaar

DRIEBERGEN, 5 SEPT. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Driebergen-Rijsenburg is van plan de lokale lasten de komende vier jaar met vijftig procent te verhogen.

De aanzienlijke toename is volgens het college noodzakelijk om een “scala van voornemens” uit te kunnen voeren.

De lasten in Driebergen-Rijsenburg, waaronder de onroerend-zaakbelasting en retributie-rechten zoals de rioolbelasting, bedragen nu 1.040 gulden per jaar. Als de begroting van het college van B en W word aangenomen door de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg, zullen de lokale lasten voor de inwoners in het jaar 2002 zijn toegenomen tot 1.522 gulden per jaar.

Een stijging van de lokale lasten met vijftig procent is volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) “tamelijk uitzonderlijk”. “De laatste jaren zijn de stijgingen gemiddeld zes tot zeven procent geweest”, aldus R. Verkuijlen van de VNG.

Gemeenten mogen in principe de onroerend-zaakbelasting verhogen met een “theoretische duizend procent” zolang de retributie-rechten de kosten niet overschrijden.

Een mindere stijging betekent volgens het college van B en W dat een aantal plannen niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Zo moet onder meer de riolering van Driebergen worden vernieuwd en heeft het gemeentehuis een opknapbeurt nodig. “Die plannen moeten op de een of andere manier financieel worden gedekt”, aldus I. Kramer, voorlichter van de Utrechtse gemeente.

“De stijging is onontkoombaar. De burger zal nu schrikken, maar zal ook begrijpen dat het niet anders kan”, meent ook H. Keijzer, fractievoorzitter van de lokale partij Progressief Driebergen-Rijsbergen (PDG). “Bovendien kan het alleen maar meevallen wanneer we de situatie zo ernstig mogelijk voorstellen.”

Volgens de Progressieve lokale partij zijn noodzakelijke plannen in voorgaande jaren steeds uitgesteld. “Als we nu niets doen, beduvelen we de kiezer”, zegt Keijzer.

Op 17 september zal de gemeenteraad van Driebergen-Rijsenburg de begroting van het college in behandeling nemen.