KPN verkiest openheid boven discretie

ROTTERDAM, 5 SEPT. Wat moet een beursfonds doen als zijn belangrijkste controleur cruciale informatie heeft en publicatie daarvan

voor de deur staat?

KPN Telecom zat donderdag tussen twee vuren. Telecomtoezichthouder Opta had zijn lang verwachte beslissing over de tarieven van KPN genomen. In de loop van de dag begon de koers van de aandelen dramatisch

te dalen. KPN werd 's middags door Opta fatsoenshalve, vertrouwelijk geïnformeerd over haar beslissing.

Wat te doen? De Opta bruskeren of de beleggers in het ongewisse laten en

handelen in strijd met de beursregels die voorschrijven dat koersgevoelige informatie de markt niet mag worden onthouden? Na een verzoek van de beurzenorganisatie AEX gaf KPN een persbericht uit met een kwalitatieve taxatie van het oordeel van Opta.

De gang van zaken illustreert de voetangels en klemmen in de voor Nederland nieuwe wereld van geprivatiseerde overheidsbedrijven, de financiële markten en de nieuwe klasse van overheidscontroleurs. De

toezichthouders zijn her en der in het leven geroepen om een oogje te houden op de marktwerking in een overgangsfase van monopolies naar concurrentie. De vrijgemaakte energiemarkt heeft zijn eigen controleur gekregen, CTSV is er voor sociale verzekeraars.

Opta moet kennelijk nog wennen aan haar nieuwe rol. Bij belangrijke rechterlijke uitspraken wordt wel rekening gehouden met de invloed daarvan op de beurshandel. In het Verenigd Koninkrijk, de bakermat van privatisering en bijbehorende scheidsrechters, verliep het overgangsproces van monopolies naar concurrentie niet anders. Ook daar nam een controleur wel eens belissingen over tarieven zonder te beseffen

dat zijn maatregelen een directe invloed hadden op de beurskoersen van de betrokken bedrijven. Hij beloofde beterschap.

De telecomcontroleur is boos dat KPN het vertrouwen heeft geschaad, maar

kon het concern anders? In Nederland bestaan geen expliciete regels voor

de melding van betekenisvolle informatie door bedrijven. Had brouwer Grolsch de toenaderingen van concurrent Interbrew moeten melden, die deze week door Grolsch werden bevestigd na een lek in Het Financieele Dagblad? Gezien de positieve koersreactie (plus 15 procent) vonden de beleggers het koersgevoelige informatie.

In Amerika en Engeland dienen managers de belangen van aandeelhouders te

behartigen en zijn zij daarom verplicht duidelijkheid te scheppen over veranderingen die voor beleggers van belang zijn. In Nederland werkt de manager niet exclusief voor de belegger, maar voor het belang van de hele onderneming, inclusief werknemers. Duidelijk is dat de informatieverplichtingen van ondernemers tegenover hun aandeelhouders ook hier zwaarder gaan wegen.

    • Menno Tamminga