Handicap

In NRC Handelsblad van 19 augustus werd bericht dat acht ouders van een basisschool in Neede hun kinderen van school halen omdat de schoolleiding weigert een negenjarig meisje met een verstandelijk handicap van school te sturen. De ouders vinden dat het meisje te veel aandacht van de leerkracht opeist. Berichten van gelijke strekking treffen we de afgelopen jaren aan in de media. Dit keer zijn het echter niet de hulpverleners of de onderwijskrachten die elkaar in de haren vliegen, maar zijn het de ouders van klasgenoten die de kat de bel aanbinden.

In de maatschappelijke discussie over de integratie van mensen met een handicap wordt echter telkens de kern van de discussie gemist. Ten eerste hebben mensen met een handicap net als ieder ander recht op een plek in de samenleving, dat is zelfs één van de pijlers waarop onze sociale rechtsstaat rust. Ten tweede is in ons land ruime kennis voorhanden om de integratie van mensen met een handicap daadwerkelijk te realiseren. Dat is geen kwestie van meer of minder geld, maar van het anders inzetten van specialistische kennis en samenwerking tussen hulpverlening en onderwijs.

    • H.J. van Dongen
    • H.R.Th. Kröber