Fortis

U HEEFT HET kunnen lezen op de voorpagina van deze krant. 'Bank en verzekeraar Fortis zal de volledige studie van zes studenten informatica

en bedrijfskunde betalen, om zo het grote tekort aan bèta's op de

arbeidsmarkt aan te kaarten.' U leest het goed: niet zo maar een stukje van de studie, nee, de megabank financiert 'de volledige studie', en niet die van één student, maar van 'zes hele studenten'. Het enige dat het concern terugverlangt, is dat de uitverkorenen tijdens

hun studie 8 uur per week gaan werken voor Informatie en Automatisering Fortis Nederland. De beurs verplicht de studenten tot niets, jubelt de woordvoerder van Fortis Nederland, na hun afstuderen zijn zij vrij om hun eigen werkgever te kiezen.

Fantastisch nietwaar dat het bedrijfsleven met deze gulle donatie laat zien hoezeer het zich bekommert om het wel en wee van ons onderwijs. Overigens mogen we hier natuurlijk niet meteen wonderen van verwachten. A. Renique, secretaris onderwijs van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, blijkbaar bevreesd dat u van enthousiasme

helemaal uit de bol gaat, haast zich eventueel te hoog gespannen verwachtingen te temperen: universiteiten moeten niet denken dat dit betekent dat bedrijven de financiering van de bètastudies zullen overnemen.

De genereuze toelage van Fortis van 850 gulden per maand komt er op neer

dat je als student informatica per uur net zoveel verdient als ik per uur kwijt ben aan mijn klusjesman. Geheel in de geest van het VNO/NCW heb ik de baas van mijn klusjesman dan ook gewaarschuwd dat hij daarmee niet moet verwachten dat ik de financiering van het hele midden- en kleinbedrijf voor mijn rekening ga nemen.

Prof.dr. M. Rem, rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven, weet het grootse gebaar op juiste waarde te schatten. Hij ziet daarin het bewijs dat bedrijven zich niet alleen zorgen maken over de tekorten op de arbeidsmarkt, maar er ook wat tegenover zetten. Nog dieper door het stof kruipt collegevoorzitter M. Menist van de NEA Transport Hogeschool. Die spreekt de wens uit dat beroepsvervoerders het

voorbeeld van Fortis volgen en zijn studenten eveneens een gratis studiebeurs aanbieden. 'Een gratis studiebeurs.' Blijkbaar acht hij zijn

studenten niet in staat in hun vrije tijd te klussen.

Er is een tijd geweest waarin het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage

had kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat was midden jaren tachtig. De regering van wat toen de BV Nederland ging heten verloor in haar drift tot bezuinigen het belang van onderwijs als investering uit het oog. Haast alle onderwijsellende van nu valt rechtstreeks terug te voeren op het onheil dat in die jaren werd aangericht. Het is tragisch dat de draconische maatregelen van toen achteraf zelfs als bezuinigingen niet effectief zijn gebleken: besparingen op salarissen door schaal- en klassenvergroting werden teniet gedaan door hogere wachtgeldkosten, een verslechterd arbeidsklimaat en daarmee meer ziekte en afkeuringen. De bezuinigingen op scholenbouw hebben geresulteerd in kosten voor huur die hoger zijn dan wanneer het ministerie die scholen voor eigen rekening had laten bouwen.

Als toen het bedrijfsleven, als enige autoriteit naar wie de regering in

die jaren wenste te luisteren, had gewezen op het economische belang van

het onderwijs, dan had het meer effect gehad op het onderwijs van vandaag dan de armzalige paar rotcenten die bedrijven nu betalen. Renique noemt de Fortis-fooi 'een signaal aan het nieuwe paarse kabinet'. Niks signaal, puur benepen eigenbelang onder aanvoering van nog steeds dezelfde werkgeverssecretaris, die toen dat wel nodig was, verklaarde dat de werkgevers hun mond hielden omdat het niet op hun weg lag om over dit soort zaken wat voor signaal dan ook af te geven.

    • Leo Prick