EEN BEETJE ALCOHOL MAAKT VROUW VEEL MINDER VRUCHTBAAR

De uitslag van een Deens onderzoek in het British Medical Journal (22 augustus) lijkt erop te wijzen dat zelfs gering alcoholgebruik, minder dan vijf drankjes per week, de vruchtbaarheid bij de vrouw duidelijk vermindert. De kans om binnen een half jaar zwanger te worden zou voor deze vrouwen 40% lager zijn dan voor vrouwen die in het geheel niet drinken. Het aantal zwangerschappen onder de meer dan tien consumpties per week drinkende vrouwen is nog eens de helft minder, ondanks het feit dat deze laatste vrouwen vaker geslachtsgemeenschap hebben.

Het onderzoek stond onder leiding van de bekende Deense infertiliteitsspecialist prof. Niels Skakkebaek, dezelfde deskundige die

regelmatig alarm slaat over mogelijk als gevolg van milieuproblemen afnemende aantallen spermatozoa bij de man. Hij heeft 430 betrekkelijk jonge paren die graag een kind wilden, zes menstruele cycli lang gevolgd. Maandelijks moesten de deelnemers schriftelijk hun alcoholgebruik opgeven en vragen beantwoorden over eventuele andere risicofactoren voor een verminderde vruchtbaarheid, zoals roken, koffie,

ondergewicht en eventuele afwijkingen in de geslachtsorganen.

Na zes maanden onbeschermde geslachtsgemeenschap was 65% van de deelnemende vrouwen zwanger, iets minder dan men op grond van andere onderzoeken zou verwachten. Dat zou kunnen samenhangen met een ietwat verhoogde deelname van paren met vruchtbaarheidsproblemen. Het alcoholgebruik onder de mannen had geen effect op de vruchtbaarheid. Van

de weinig drinkende vrouwen was 64% zwanger, vergeleken met 55% onder de

grote drinksters. (Skakkebaek en de zijnen zeggen merkwaardig genoeg niets over het percentage zwangerschappen onder geheelonthoudsters.) Zo bezien is het effect van alcohol op de vruchtbaarheid beperkt. Dat de onderzoekers toch op zulke grote verschillen komen, heeft te maken met de aanpassing van de cijfers op basis van verschillen in risicofactoren tussen de drie groepen, iets wat de resultaten toch wat minder overtuigend maakt.

Skakkebaek vindt dat vrouwen die zwanger willen worden alcohol maar beter helemaal kunnen laten staan. In een commentaar op dit onderzoek in

de Britse zondagkrant The Observer (23 augustus) stellen een aantal Britse infertiliteitsspecialisten echter dat zij daar genuanceerder over

denken. Zij wijzen erop dat volledige onvruchtbaarheid zeldzaam is; een groot deel van de paren die moeite hebben om een kind te verwekken, zal dat uiteindelijk toch lukken, of ze nu alcohol drinken of niet. Los hiervan is aangetoond dat vrouwen die ná de conceptie veel of frequent alcohol drinken een hoger risico lopen op een miskraam, een voortijdige bevalling of een doodgeboorte. Hoge doses alcohol tijdens de

zwangerschap kunnen ook tot aangeboren afwijkingen leiden en eventueel tot een gestoorde geestelijke ontwikkeling. Maar dat is hopelijk iedereen al bekend.

    • Bart Meijer van Putten