'ClubCard kost 7,5 miljoen per jaar'

ZWOLLE, 5 SEPT. Zelfs op zijn afscheidsparty als voorzitter van de eerste divisievoetbalclub FC Zwolle is Gaston Sporre blijven strijden tegen de Persoonsgebonden ClubCard (PCC). “De politiek heeft besloten”, zei hij gisteren. “Dat wil niet zeggen dat de politiek er ook over heeft nagedacht.”

Sporre benadrukte nog eens tijdens de druk bezochte receptie in Zwolle wat het allemaal kost. “Zeven en een half miljoen gulden aan gederfde inkomsten per seizoen. Omdat de mensen niet zo maar even nog een kaartje kunnen kopen. Deze weg voert tot niets. Daarvan ben ik overtuigd.”

Bij zijn afscheid kreeg Sporre steun uit enigszins onverwachte hoek; voorzitter Schouten van Den Bosch, deelnemer aan het pilotproject. Deze wilde Sporre een PCC van Den Bosch aanbieden. Helaas lukte het hem niet het ding op tijd klaar te krijgen. “Ze zijn niet alleen gemakkelijk te vervalsen, maar ook gemakkelijk te vertragen”, zei Schouten. Toch was het geschenk gemeend. Schouten: “Over een paar jaar is de ClubCard net zo historisch als de gulden. Die bestaat dan ook niet meer.”

De oplossing heeft Sporre, negen jaar voorzitter van FC Zwolle, formateur van het huidige sectiebestuur, seizoenenlang officieus woordvoerder van alle eerstedivisieclubs, al eerder aangekondigd. “Ik zeg altijd maar zo: Hekken weg, gekken weg. Als mensen als vee worden vervoerd, gedragen ze zich ook als vee.”

Sporre droeg ook een alternatief plan aan om gewelddadige supporters te weren: “Wij, als verantwoordelijken in het voetbal, moeten een paar stappen terug doen. Die 1.500 gekken die het wekelijks proberen te verzieken kennen we nu wel. Die moeten op een andere manier zijn aan te pakken. Bijvoorbeeld met stadionverboden en een meldingsplicht, en met behulp van justitie. Met toestemming van Zeist gaan clubs als Zwolle en Heerenveen het op die alternatieve manier proberen. Ik weet zeker dat dit succes oplevert.” (ANP)