België geeft EU-burgers stemrecht

BRUSSEL, 5 SEPT. Burgers uit de Europese Unie die in België wonen, krijgen stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen, zo heeft de regering besloten. Omdat een grondwetswijziging nodig is, moet tweederde van de parlementsleden het wetsvoorsstel steunen. Zo'n meerderheid lijkt er intussen te zijn. De regeringscoalitie van christen-democraten en socialisten kreeg deze week steun van de Franstalige liberalen (PRL). In ruil daarvoor zou de PRL belangrijke toezeggingen hebben gekregen van de Vlaamse christen-democraten voor vereenvoudiging van de naturalisatieprocedure. De Vlaamse oppositiepartijen reageerden boos. Ze verwijten de christen-democraten dat ze de Vlaamse belangen hebben genegeerd. Volgens Vlaamse politici zijn er veel meer EU-burgers in de randgemeenten van Brussel met Frans als tweede taal dan met Nederlands. Ze zijn dat die eerder op Franstalige partijen zullen stemmen dan op Vlaamse, waardoor Groot-Brussel verder zal verfransen. In Brussel wonen veel ambtenaren die werken voor de EU; de meesten spreken geen Nederlands. Volgens het verdrag van Maastricht uit 1992 had het stemrecht voor gemeenteraden al op 1 januari 1996 voor alle EU-burgers moeten gelden. (Reuters)