Ajax praat pas als De Boers trainen

AMSTERDAM, 5 SEPT. Ajax is bereid Frank en Ronald de Boer eerder te

laten vertrekken dan in 2004, als het contract van de tweeling met de Amsterdamse club afloopt. “Ten onrechte wordt gesuggereerd dat Ajax niet bereid zou zijn tot het voeren van gesprekken. Het tegendeel is het

geval'', meldde de club gisteren in een persbericht.

Ajax wil meewerken om tot een compromis te komen. De onderhandelaars van de landskampioen hebben ook een concreet voorstel gedaan “voor een aanzienlijke beperking van de contractduur”. Voorwaarde was wel dat de broers zich onmiddellijk zouden melden op de training. “Mede gelet op de uitkomst van de arbitrageprocedure en de toegestoken hand van Ajax, acht de club dit een onbegrijpelijke opstelling.”

Ajax zegt tot hervatting van de onderhandelingen bereid te zijn. “Voor zover er sprake is van een impasse, wordt deze door hen zelf veroorzaakt. Zij willen pas gaan trainen als ze zekerheid hebben uiterlijk per 1 juli 1999 voor Barcelona te mogen uitkomen. Die zekerheid kan Ajax niet bieden.” Ajax wil pas met de Spaanse club onderhandelen als de broers de training hebben hervat. (ANP)