A2000 toont ware gezicht

Sinds gisterochtend is het televisiekanaal waarop Amsterdammers de Amerikaanse 24-uurs nieuwszender CNN konden ontvangen zwart. Wie op het kanaal afstemt kan in witte letters een verklarende tekst lezen: “CNN is niet langer te zien op dit kanaal. CNN was niet bereid om de doorgifte-vergoeding te betalen die A2000 aan alle programma-aanbieders vraagt. A2000 betreurt de beslissing van CNN. Onze excuses aan onze kijkers.”

De tekst bevat de waarheid, maar zeker niet de volledige waarheid. Sterker nog, de excuses van kabelbedrijf A2000 aan de Amsterdamse kijker zijn uitermate hypocriet. Als de kabelmaatschappij ingegaan was op het door de gemeente voorgestelde compromis voor een tijdelijke oplossing was CNN nu nog te zien.

De Amsterdamse politiek is verantwoordelijk voor de privatisering van het kabelnet in 1995 - de kiem van het huidige conflict. De gemeente haalde bij de verkoop het onderste uit de kan (700 miljoen gulden en de belofte van het nieuwe A2000 zwaar te investeren in de modernisering van het kabelnet). Maar tegelijkertijd werd A2000 verplicht tien jaar lang een breed basispakket met tv-zenders door te geven, tegen een bevroren tarief. Je kon wachten op de eerste financiële problemen bij de kabelexploitant.

Aan de andere kant is het onzin de schuld voor het verdwijnen van CNN nu bij de gemeente te leggen, of bij de nieuwszender zelf. De Amerikaanse eigenaars van A2000 tekenden het koopcontract van het kabelnet met de daaraan gekoppelde voorwaarden met open ogen. Ze hoopten meer aan diensten als telefonie en betaaltelevisie te verdienen dan ze wisten te realiseren. Gewoon ondernemersrisico dus. Intussen vestigde men de hoop op het openbreken van het contract.

Het was A2000 zelf die enkele maanden geleden voorstelde als tijdelijke oplossing de tarieven voor de kijker iets te verhogen om de extreem hoge rekeningen voor de door te geven televisiestations te kunnen verlagen. CNN noch de muziekzender MTV was bereid de gevraagde 725.000 gulden per jaar te betalen. Inmiddels was het tot de gemeenteraad wel doorgedrongen dat de afspraken uit 1995 niet te handhaven waren. Na lang soebatten ging de gemeente woensdag akkoord de tarieven aan te passen om de kabelexploitant aan meer financiële speelruimte te helpen.

A2000 wees het voorstel donderdagavond af, en toont daarmee zijn ware gezicht. Het gaat de kabelmaatschappij helemaal niet om de niet betaalde rekening van CNN. Die is voor A2000 uitsluitend een breekijzer geweest om er bij de gemeente zijn eigen toekomstvisie door te drukken: een beperkt basisbakket van 15 zenders, en de rest van de zenders achter de decoder waarvoor extra betaald moet worden.

Inderdaad is dat het meest waarschijnlijke toekomstscenario: Het schept een veel grotere keuzevrijheid dan nu het geval is. Het dwingt niemand meer verplicht mee te betalen aan een zender als CNN waar slechts één procent van de Amsterdammers naar kijkt. En zenders als Eurosport en Discovery die geld vragen voor doorgifte, kunnen eveneens worden ontvangen. Die keuzevrijheid heeft echter een prijs. De consequentie is dat een kabelabonnee voor evenveel zenders meer geld moet gaan betalen, een ontwikkeling die ook elders valt te constateren.

Het is daarom niet meer dan logisch dat een gemeentebestuur daar nog even een nachtje over wil slapen. A2000 wil echter zo snel mogelijk zijn gelijk en heeft gekozen voor een ramkoers die nu ten koste gaat van de kijker. Halfhartige excuses aan die kijker zijn dus zeker niet op hun plaats.

    • Jaco Alberts