Winst van Fortis met eenderde omhoog

UTRECHT, 4 SEPT. De nettowinst van bank en verzekeraar Fortis is in de afgelopen zes maanden met eenderde gestegen. De verzekeringspoot bleef, mede als gevolg van de lage rente, met een winstgroei van 8 procent achter bij de bankactiviteiten.

Dit heeft het financiële concern vanochtend bekendgemaakt. Omdat Fortis later deze maand met een aandelenemissie komt, geeft het bedrijf geen winstprognose voor de rest van het jaar. “De wetgeving van met name België en de Verenigde Staten dwingt ons hiertoe', aldus bestuursvoorzitter J. Bartelds in een toelichting op de cijfers. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf zegt een “beperkt risico” op de ontwikkelingen in Azië en Rusland te lopen. Fortis zegt een, nog niet afgedekt, risico te lopen van maximaal 360 miljoen gulden. Het nettoresultaat kwam over het afgelopen halfjaar uit op 1,98 miljard gulden. In dit cijfer is de winst van de Belgische Generale Bank, die eerder dit jaar werd overgenomen, meegenomen. Autonoom nam de winst met 23 procent toe. De verkoop van het belang in de herverzekeraar Münchener Rück gaf de nettowinst een impuls met 578 miljoen gulden. Het operationele resultaat steeg met 18 procent tot 2,8 miljard gulden.

De relatieve lage winstgroei van verzekeringen houdt volgens Fortis verband met de lage rentestand op dit moment, waardoor het gevaar bestaat dat het concern in de toekomst meer aan de polishouders moet uitkeren dan de beleggingen opleveren. Vanwege deze lage rente heeft het concern een voorziening getroffen van 578 miljoen gulden, precies de opbrengt van Müncher Rück. Bij verzekeringen leverden de levensverzekeringen 10 procent meer op (517 miljoen), maar de verzekeringen zoals brand en ongevallen liepen licht terug tot 94 miljoen gulden.

Het bankbedrijf ontwikkelde zich volgens Fortis “zeer gunstig'. De winst steeg met bijna een kwart tot 2,1 miljard gulden. De eerder bekendgemaakte aandelenemissie, waarmee het Nederlandse onderdeel Fortis Amev 4 miljard gulden uit de markt wil halen, vindt medio volgende maand plaats, “onder voorbehoud van de marktomstandigheden'. Met het geld wordt de overname van de Generale Bank gefinancierd.