Wat de grondwet zegt

MOSKOU, 4 SEPT. De Doema, de Ruissische 'Tweede Kamer', spreekt zich vandaag voor de tweede keer uit over Jeltsins kandidaat voor het premierschap, Viktor Tsjernomyrdin. De Federatieraad (de 'Eerste Kamer', bestaande uit afgevaardigden van de regio's) steunt hem, maar de Doema wees hem vorige week in de eerste stemming af. Een inventarisatie van de constitutionele mogelijkheden.

De Doema wijst Tsjernomyrdin vandaag voor de tweede keer af.

Jeltsin heeft een week de tijd om Tsjernomyrdin voor de derde keer kandidaat te stellen. Hij kan ook een andere kandidaat naar voren schuiven. De derde stemming - over Tsjernomyrdin òf een andere kandidaat - is hoe dan ook definitief.

De Doema wijst Jeltsins kandidaat voor de derde keer af.

Jeltsin moet de Doema ontbinden en nieuwe parlementsverkiezingen uitschrijven die binnen vier maanden moeten worden gehouden. Maar de grondwet schrijft niet voor wanneer Jeltsin de Doema moet ontbinden. Hij kan de oude Doema nog lang laten zitten. In dat geval regeert Tsjernomyrdin als waarnemend premier. Ook kan Jeltsin een ander tot premier benoemen die géén instemming van de Doema nodig heeft.

De Doema kan haar ontbinding voorkomen.

De president kan een parlement niet ontbinden als het een begin heeft gemaakt met een impeachment-procedure om de president af te zetten. Daarmee moet tweederde van de Doema-leden instemmen, 300 parlementariërs. Tot nu toe heeft de impeachment-procedure - gewenst door de communisten en hun bondgenoten, die samen 212 zetels hebben - weinig kans gemaakt. Door zo'n procedure te beginnen hopen Jeltsins tegenstanders te voorkomen dat de Doema na de derde afwijzende stemming naar huis wordt gestuurd. Hun probleem is dat de grondwet niets zegt over deze specifieke situatie: impeachment als middel om de ontbinding van de Doema na een derde afwijzing van een kandidaat-premier te verhinderen. Als deze situatie zich voordoet, zal het Constututionele Hof uitspraak moeten doen over Jeltsins recht de Doema te ontbinden. Doorgaans is het Hof op de hand van Jeltsin.