UEFA heeft alle vertrouwen in welslagen Euro 2000

ROTTERDAM, 4 SEPT. KNVB-voorzitter Jeu Sprengers deed de commotie van afgelopen weekeinde over Euro 2000 al af als “een storm in een glas water”. Daar begint het steeds meer op te lijken. Niet de stadions of de veiligheid, maar de files vormen de grootste hindernis voor het EK in Nederland en België. Guido Tognoni, de man die namens de UEFA kritiek op de organisatie van het EK tegen journalisten zou hebben geventileerd, kon gisteren tijdens zijn werkbezoek aan Rotterdam nog eens uitleggen wat hij precies heeft bedoeld.

Op het kantoor van Euro 2000 ontkende Tognoni in alle toonaarden ook maar één kritische uitlating te hebben gedaan. Nederland en België hoeven niet bang te zijn dat zij het EK niet mogen organiseren. Er zijn geen aanmerkingen op de vorderingen van de bouw van de Belgische stadions. Er hoeven geen vijfduizend politie-agenten per wedstrijd worden ingezet. Er bestaat geen wantrouwen tegen de Belg Tobback en de Nederlander Peper, de ministers van Binnenlandse Zaken. De UEFA heeft juist alle vertrouwen in het welslagen van het evenement.

Tognoni, de ontslagen Zwitserse perschef van de FIFA die bij de UEFA als functionaris voor het EK is aangesteld, vertelde dat er pas volgende maand een inspectie van de stadions plaats heeft. “Op dit moment heb ik de indruk dat de stadions in Luik, Charleroi en Brugge op tijd klaar zijn. Euro 2000 ligt beter op schema dan Italië kort voor het WK in 1990. En wat de veiligheid betreft, dat is een zaak van de organisatie. Wij stellen als UEFA alleen de teams en het evenement beschikbaar. Ik heb me verbaasd over de kritiek die ik zou hebben geuit. Er zijn mij woorden in de mond gelegd die ik absoluut niet heb gezegd.”

Het grote ontkennen van Tognoni werd ondersteund door de organisatie van Euro 2000. Dat er desondanks wat hobbels moeten worden gladgestreken, blijkt uit de woorden van toernooidirecteur Alain Courtois. De problemen die er nog zijn, noemt hij discussiepunten. “Daarvan zijn er zo'n vijftien, zestien die we moeten uitpraten met de overheden, de EBU (Europese zendgemachtigden, red.) en de steden.”

De Belg Courtois duidt op zaken als veiligheid, kaartverkoop en de mobiliteit. Die laatste zorg kwam enkele uren later overduidelijk aan het licht tijdens de avondspits. “Hoe moeten de mensen straks over de ring van Antwerpen in Brussel komen”, projecteerde Courtois het fileprobleem op zijn eigen land. “We zullen daar bij het opstellen van het wedstrijdschema rekening mee moeten houden. De mobiliteit is ons grootste probleem.”

Over de bouw van de stadions in België maakt Courtois zich geen zorgen. “Ik weet niet hoe het kan dat daarover wordt getwijfeld. Luik en Charleroi liggen misschien wat achter, maar in 1999 zijn alle stadions gereed, een jaar voor de aftrap van de openingswedstrijd. We zijn verder dan Frankrijk twee jaar voor het WK en zeker verder dan de Verenigde Staten. Als je in België beschikt over geld en plannen heb je zo een stadion.”

Het optimisme van Courtois strookt niet met de woorden van de Belgische journalist Jan Wauters, die over de voortvarendheid van zijn landgenoten zegt: “Organiseren is bij ons improviseren en daarna excuseren.”

Vaststaat dat de zogenaamde eis van de UEFA om vijfduizend politie-agenten per wedstrijd op de been te brengen, zoals de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Tobback suggereerde, volkomen uit de lucht is gegrepen. Het zou een astronomisch aantal zijn. In Nederland staat het record op duizend agenten, die dienst deden rondom de interland Nederland-Engeland in 1993.

Tognoni maakte gisteren duidelijk dat voor elke wedstrijd een ander scenario geldt. Volgens Courtois heeft de UEFA de organisatie in dit opzicht niets voorgeschreven. “Er is regelmatig contact met de ministeries over de politie-inzet.” En de Nederlandse secretaris Harry Been: “Er zijn hooguit vijfhonderd agenten per interland nodig en dan nog bij risico-wedstrijden.”

De suggestie van Peper en Tobback om het toernooi met een week in te korten tot twee weken is volgens Courtois onbespreekbaar. “Die termijn zullen de overheden moeten respecteren. Niemand van de deelnemers mag ontgoocheld worden. Het wedstrijdschema staat niet toe dat het EK met een week wordt ingekort.”

Resteert nog de kaartverkoop die in Frankrijk leidde tot een chaos en zwarte handel. Euro 2000 wil maximaal vier (niet overdraagbare) toegangsbewijzen per persoon beschikbaar stellen. De touroperators worden zoveel mogelijk buiten de kaartverkoop gehouden om prijsopdrijving te voorkomen. Op 27 oktober zal alles uit de doeken worden gedaan. Courtois: “De organisatie van een evenement als het EK is als een steeplechase. Er zijn altijd wel wat problemen. Maar als je afgaat op wat de kranten schrijven, kun je geen toernooi meer organiseren.”

    • Erik Oudshoorn