Toekomstplannen nieuwe luchthaven verdelen politiek

DEN HAAG, 4 SEPT. De politieke partijen in Den Haag hebben sterk verdeeld gereageerd op vier gisteren gepubliceerde rapporten over de opvang van de aanhoudende groei van de luchtvaart.

Op grond van deze rapporten zal het kabinet later dit jaar besluiten of die groei het beste op Schiphol zelf kan worden verwerkt dan wel op een nieuwe luchthaven in Flevoland, op de nog te bouwen Tweede Maasvlakte of op een kunstmatig eiland in de Noordzee.

PvdA-woordvoerder Van Gijzel noemde vooral de Noordzee-optie “perspectiefvol”, waarbij Schiphol deels of zelfs volledig zou kunnen worden gesloten. Zijn VVD-collega Te Veldhuis daarentegen voelt er vooralsnog meer voor de groei op Schiphol zelf op te vangen. Hij sluit de aanleg van een aanvullende luchthaven in Flevoland of op de Noordzee echter niet uit. D66 wilde nog geen commentaar geven.

Het CDA liet bij monde van het Kamerlid Reitsma weten het meest te voelen voor aanhoudende groei op Schiphol, dat zou moeten worden aangevuld met een vliegveld op een eiland in de Noordzee. GroenLinks-Kamerlid Van der Steenhoven verklaarde geen van de genoemde opties aantrekkelijk te vinden. Het zou volgens hem beter zijn minder in de luchtvaart te investeren en meer in hogesnelheidsverbindingen per spoor.

De auteurs van de rapporten, die op verzoek van het kabinet waren samengesteld, onderstreepten dat het niet hun taak was een voorkeur voor een van de opties aan te geven. Zij hadden slechts het feitenmateriaal verzameld omtrent de voor- en nadelen van de verschillende locaties. Daarbij tekenden ze aan dat er de komende weken nog meer gedetailleerde ramingen over de kosten en baten van de verschillende opties zullen volgen.

Verscheidene Kamerleden beklaagden zich er vanmorgen over dat de rapporten niet eenduidiger waren. Het was volgens hen erg moeilijk op basis hiervan tot een afgewogen oordeel te komen. De onderzoekers zelf bestreden dat.

Alle grote partijen zeiden wegens de veiligheidsaspecten weinig te zien in een nieuw vliegveld op de Tweede Maasvlakte, waarmee die optie vrijwel is afgeschreven. Ook tijdens de kabinetsformatie was deze optie al verworpen.

Uit de rapporten blijkt dat Schiphol met enkele aanpassingen mogelijk nog kan doorgroeien tot 60 miljoen passagiers per jaar, bijna twee keer zoveel als nu. De Noordzee-optie biedt veel voordelen, mits deze niet te dicht bij de kust zit. Problemen met geluidshinder en omwonenden zijn er dan niet meer. Het is echter wel een kostbare oplossing. Flevoland zou voor minder geld uitkomst kunnen bieden, al zouden meer mensen er hinder van ondervinden.