Rodamco versterkt reserve voor Azië

Rodamco heeft opnieuw extra geld gereserveerd voor Azië. Het beleggingsfonds trof een voorziening van 70 miljoen gulden bovenop de 180 miljoen gulden in het vorige boekjaar.

Door de “dramatische economische verslechtering” in de regio in de laatste twee maanden loopt ook de verhuur in Azië vertraging op. Dit gaat gepaard met langere huurvrije periodes en/of lagere huren en kan dit boekjaar leiden tot een ongeveer 25 miljoen gulden lager resultaat dan verwacht. In de op 31 augustus afgesloten eerste helft van het huidige verslagjaar steeg de winst met 6,8 procent tot 312 miljoen gulden. Door de uitbreiding van het aandelenkapitaal groeide het resultaat per aandeel slechts 4 procent tot 1,83 gulden.