Planet of the blind

Hunter S. Thompson: The Proud Highway. The Fear and Loathing Letters Volume 1. Saga of a Desperate Southern Gentleman 1955-1967. Bloomsbury, 683 blz. ƒ 42,50 Het eerste deel van de brieven van 'Doctor Gonzo' biedt een mooi beeld van 's mans life and times vóór de grote roem. 'Hier vinden we, zij het nog in statu nascendi, die vreemde combinatie van wildheid, morele verontwaardiging, bluf en sarcasme die Thompson in zijn hoogtijdagen, begin jaren zeventig, tot een uitzonderlijk auteur maakte.' (Sjoerd de Jong, 25-7-97)

    • Corine Vloet