Onderzoek naar advocaten LNG

ROTTERDAM, 4 SEPT. De Amsterdamse Orde van Advocaten gaat een onderzoek instellen naar advocaten die werken voor het commerciële bedrijf Letselschade Groep Nederland (LGN). Zij denkt dat de advocaten zich niet houden aan de regels van de advocatuur die verbieden provisie aan te nemen en cliënten 'no cure, no pay' te beloven.

Volgens de Orde schenden advocaten die werken voor het bedrijf die regels. Tegen het bedrijf zelf kunnen geen maatregelen worden genomen omdat het geen advocaten in dienst heeft.

De LGN kwam begin deze week in opspraak door reclamespotjes die slachtoffers proberen over te halen na een verkeers- of bedrijfsongeval of medische fout een schadeclaim in te dienen.

De Amsterdamse Orde van Advocaten meent aanwijzingen te hebben dat advocaten dossiers van letselslachtoffers van de LGN kopen. “Deze vorm van provisie is niet in het belang van cliënten”, aldus mr. H.F. Doeleman, plaatsvervangend deken van de Orde.

Ook de 'no cure, no pay' methode die LGN hanteert, wekt ongenoegen. “De onafhankelijkheid van een advocaat komt in gevaar als hij slechts wordt betaald als er een goed resultaat is”, aldus mr. Doeleman. De kans bestaat volgens de Orde bovendien dat een advocaat slechts zaken aanneemt die op het eerste gezicht een kans van slagen hebben. “Dat zou het recht van de burger op rechtshulp in gevaar kunnen brengen. En juist de toegang tot de rechter moet zo groot mogelijk kunnen blijven.”

De LGN verwerpt de klachten. Volgens eigenaar H. Wegloop verkoopt het bedrijf geen zaken en is de 'no cure, no pay'-methode noodzakelijk. “Wij zorgen dat een dossier compleet wordt door proces-verbalen en medische gegevens op te vragen. Vervolgens geven we de informatie aan een advocaat en sturen hem een nota voor onze werkzaamheden, niet voor het dossier. Wij betalen verder de advocaat voor zijn werk. Pro deo willen nog maar weinig advocaten een zaak aannemen en de gemiddelde Nederlander ziet geen mogelijkheid een advocaat te huren. Met de 'no cure, no pay'-methode zorgen wij ervoor dat een slachtoffer toch een topadvocaat in de arm kan nemen.”