Medisch

Een geneesheer gaf een lezing Over 't wonder der genezing:

Hoe pati¨enten met dit wonder Veel gezonder zijn dan zonder.

Dat zie ik steeds in mijn praktijk: Wie niet geneest heeft ongelijk.

Godlof, dat wonder is mijn brood Zo sprak hij tot een vakgenoot

Ook weergegeven in percenten Heb ik veel betere pati¨enten;

De jouwe deugen voor geen meter Mijn pati¨enten worden beter

O, stukken beter dan de jouwe Zowel de mannen als de vrouwen;

Ik heb nu eenmaal meer genezenen Ook bij mijn doorverwezenen;

Genezing van het lijf, het vege Dat is als zonneschijn na regen.

    • Rudy Kousbroek