MAAGD

De Amerikaanse Priscilla Presley, de weduwe van Elvis Presley, krijgt van de Amerikaan Lavern Currie Grant wegens valse verklaringen een schadevergoeding van ongeveer 150.000 gulden. Dit heeft Daniel Curry, rechter bij het Hooggerechtshof in Los Angeles, bepaald. Grant, een vroegere vriend van Elvis, heeft volgens de rechter ten onrechte beweerd dat Priscilla Presley geen maagd was toen ze trouwde met Elvis. Volgens Grant had hij gemeenschap met Priscilla Presley toen zij 14 jaar oud was en nog Beaulieu als achternaam had. In ruil daarvoor zou Grant haar bij zijn vriend Elvis hebben geïntroduceerd.

Priscilla Presley, die veel waarde hecht aan haar voorhuwelijkse maagdelijkheid, had een schadevergoeding van 20 miljoen gulden geëist van Grant. Toch was mevrouw Presley verheugd over de rechterlijke uitspraak. “Het resultaat van dit proces is dat ik van blaam gezuiverd ben”, zei ze.