Luchtvaart wacht ingrijpend besluit

DEN HAAG, 4 SEPT. Nog voor het einde van dit jaar wil het kabinet een beslissing nemen over de plaats waar de verdere groei van de luchtvaart moet worden opgevangen. Daarvoor zijn nog vier mogelijkheden open: in Flevoland, op de Maasvlakte, op een eiland in de Noordzee of op Schiphol zelf. In de eerste twee gevallen zou Schiphol overigens zeker blijven bestaan en groter worden dan nu. Bij aanleg van een eiland in zee kan Schiphol eventueel worden gesloten, maar de meeste varianten gaan uit van een groot vliegveld in zee en een verkleind Schiphol. Gisteren kwamen aanvullende studies beschikbaar naar deze vier locaties.

Eerder dit jaar besloot het kabinet reeds dat het ruimte wilde bieden voor verdere groei van de luchtvaart in Nederland, zij het niet onbeperkt. Omdat Schiphol op dit moment zo veel geluidsoverlast met zich meebrengt dat de wettelijke normen daarvoor worden overschreden, is de gedachte dat een substantiële verdere groei van de luchtvaart een nieuwe luchthaven vergt. Voor de studies is uitgegaan van honderd miljoen passagiers in het jaar 2020. Ter vergelijking: vorig jaar verwerkte Schiphol ruim dertig miljoen passagiers; de grootste luchthaven ter wereld, O'Hare bij Chicago, verwerkte er zeventig miljoen.

Bewoners in de regio's waar mogelijk een nieuwe luchthaven zou komen, krijgen eind deze maand de gelegenheid om hun opvattingen kenbaar te maken. Deze worden samengebracht in een rapportage aan het kabinet.

Op basis van de gisteren gepresenteerde studie komt geen van de varianten er zonder meer als beste uit. Ook ontbreken nog belangrijke gegevens, vooral over de kosten. De Maasvlakte verdwijnt echter geleidelijk aan uit beeld.

Niet alleen is deze variant eigenlijk al tijdens de kabinetsformatie afgeschoten, nu blijkt tevens uit de onderzoeken de risico's daar immens zijn: eens in de vier jaar zou er een toestel neerstorten door vogels.

    • Floris van Straaten
    • Dick van Eijk