Hoge schuld marketmaker; AEX beperkt activiteit van Goed Gedaan

AMSTERDAM, 4 SEPT. Marketmaker Goed Gedaan Options heeft gisteren zijn activiteiten op de Amsterdamse beurs moeten beperken. Het bedrijf kan de hoog opgelopen schuldenpositie niet meer afdekken met kapitaal of aandelen.

De op vier na grootste marketmaker mag, op last van het beursbedrijf AEX, alleen nog maar optieposities afbouwen.

Marketmakers, die voor eigen rekening als tegenpartij voor beleggers op de beurs actief zijn, nemen met optietransacties beleggingsposities in. Ze doen dat in de verwachting dat de aandelen- of obligatiekoersen - als onderliggende waarden van de opties - zich in hun voordeel bewegen. Omdat de beurskoersen zich anders ontwikkelden dan Goede Gedaan Options had verwacht, is het bedrijf in financiële nood gekomen.

AEX toetst iedere dag of marketmakers aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het beursbedrijf controleert de liquiditeitswaarde van hun posities bij de zogeheten 'clearingmembers' waarbij de handelaren rekeningen aanhouden. Dat zijn instellingen die de effecten- en optietransacties afwikkelen.

Een optiebedrijf krijgt volgens de regels van beurs eerst drie dagen de tijd de positie te verbeteren. Als de schuldpositie daarna nog te groot is, bepaalt AEX dat het bedrijf tien dagen lang alleen nog maar posities mag afbouwen, waardoor het tekort afneemt. Kan het bedrijf na tien dagen nog steeds niet aan zijn 'margin-verplichting' voldoen, dan wordt het bedrijf geschorst door AEX. De clearingmember, in dit geval Extra Clearing, een dochter van ING Bank, staat dan garant voor de betalingsverplichting van de geschorste marketmaker.

Directeur A. Jakobs van Goed Gedaan Opties zegt dat van een dreigend bankroet geen sprake is. “Het is allemaal heel vervelend, maar ons vermogen is nog steeds positief. Bovendien betreft dit alleen ons marketmakerbedrijf in Amsterdam. De activiteiten in Duitsland en die van de twee andere dochters staan er geheel buiten”, zegt hij.

Goed Gedaan is in de problemen gekomen toen het zich indekte tegen renterisico's. De Amsterdamse marketmaker is leningen aangegaan voor de financiering van langlopende aandelenopties. Het renterisico op die leningen heeft de onderneming afgedekt door Duitse obligatiefutures aan te schaffen.

Door de crises in Zuidoost-Azië en Rusland staan Duitse termijncontracten sterk in de belangstelling, waardoor de koers van deze derivaten sterk is gestegen. Voor Goed Gedaan pakt dit nadelig uit omdat de marketmaker de obligaties op termijn moet leveren.

Dat bij Extra Clearing het hoofd risk management vorig maand op non-actief is gesteld noemt een ING-woordvoerder “toeval”. De betrokkenen stond aan het hoofd van de afdeling die ervoor waakt dat marketmakers zo'n grote schuldpositie opbouwen dat de beurs moet ingrijpen. “Wij waren niet tevreden over de kwaliteit van deze medewerker.”

Goed Gedaan (45 medwerkers) is in 1995 opgericht en sindsdien explosief gegroeid. Het is actief als marketmaker en commissionair (Van Ernst Jacobs).