Frankrijk geschrokken van ziekenhuisongeluk minister

PARIJS, 4 SEPT. Frankrijk is geschrokken van het 'ziekenhuisongeluk' dat de politiek belangrijke minister Chevènement (binnenlandse zaken) woensdag in een diep coma heeft gedompeld. Het deed zich voor in een week waarin een rapport werd gepubliceerd over de zeer ongelijke kwaliteit van de Franse ziekenhuizen.

Premier Jospin en andere ministers hebben zichtbaar ontdaan gereageerd op het plotselinge uitvallen van Jean-Pierre Chevènement. Hij is niet alleen als minister verantwoordelijk voor de openbare orde, de immigratie en gevoelige zaken als het herstel van 'de republikeinse waarden' op het door terroristen geteisterde eiland Corsica. Hij is als leider van de Mouvement des Citoyens ook een cruciale coalitiepartner in Jospins 'breed-linkse' regering. Als ervaren minister is hij bovendien een steunpilaar die van uiterst links tot uiterst rechts gezag heeft.

Chevènement verliet tijdens de Golfoorlog de regering omdat hij het niet eens was met de keus van president Mitterrand om met de Amerikaanse coalitie mee te doen.

Het 'ongeluk', dat de minister overkwam in het ziekenhuis Val de Grace, bestaat eruit dat zijn lichaam in een 'allergische shock' is geraakt nadat hem de algehele anesthesie was toegediend voor een galblaasoperatie. Hij zou zeer slecht hebben gereageerd op een anestheticum. Ten gevolge van de shock kreeg hij een hartstilstand, die slechts met aanzienlijke moeite door de reanimatie-afdeling weer is overwonnen. Volgens de laatste mededelingen heeft Chevènement een goede nacht gehad en herstellen diverse meetbare waarden zich langzaam. Gisteravond was het goede nieuws dat hij reageerde op licht en geluid. De regering ontkende woensdagavond nog dat er iets aan de hand was en gaf gistermorgen pas zeer laat en zeer mondjesmaat toe dat de operatie van de minister verkeerd was gelopen.

Collega's van de verantwoordelijke anesthesisten uit andere ziekenhuizen leggen uit dat de opgetreden allergische reactie een bekend risico is, klein maar moeilijk te voorzien. Zij zeggen dat de anesthesie-afdeling van het militaire ziekenhuis Val de Grace, waar politieke leiders zich vaker laten behandelen, goed bekend staat.

Juist dat punt raakt een gevoelige snaar deze week, na de publicatie in het maandblad Sciences et Avenir het eerste deel van een uitvoerig onderzoek naar de kwaliteit van Franse ziekenhuizen en gespecialiseerde afdelingen daarin. Die blijkt zeer sterk uiteen te lopen. Het blad heeft op grond van de sterfte en andere meetbare aspecten ziekenhuizen een cijfer gegeven tussen 1 en 20. Bekende namen komen er soms laag uit, sommige afdelingen in de regio doen het onverwacht goed. Er is een heftige discussie over losgebrand.

Onderminister van volksgezondheid, Bernard Kouchner, heeft verbolgen gerageerd op de publicatie, zonder de juistheid van de gegevens te ontkennen. Hij is bevreesd voor bangmakerij en vreest ziekenhuis-shopping. Verdedigers van consumenten-belangen pleiten er juist voor dat de essentie van de resultaten op de toegangspoort van ziekenhuizen worden bekendgemaakt, zoals dat bij hotels en restaurants gebeurt en, naar men hier meldt, binnenkort bij Britse ziekenhuizen zal gebeuren.

Het blad pleit voor openheid en keuzevrijheid van de patiënten. Het heeft gebruik gemaakt van statistische gegevens van 8 miljoen geanonimiseerde dossiers uit 1996, die binnen het medisch-administratieve systeem verzameld zijn. Die feiten zijn aangevuld met gesprekken en waarnemingen ter plekke. Een orthopedisch specialist die het met de aanpak van Sciences et Avenir eens is, zegt: “De mensen rijden dertig kilometer extra om een vloerbedekking te kopen die hen bevalt. Dat zullen ze er ook voor over hebben om de beste gezondheidszorg te krijgen. Als ze de feiten maar ter beschikking hebben.”

Het Val de Grace-ziekenhuis wordt niet genoemd in het nu gepubliceerde deel van het onderzoek, dat gaat over orthopedie, algemene en interne chirurgie, urologie en hartchirurgie. Wellicht heeft het Val de Grace als militair ziekenhuis zijn dossiers tot defensie-geheim bestempeld.

    • Marc Chavannes