Forse toename nettowinst; Boekhouding bij Grontmij aangepast

ROTTERDAM, 4 sept. Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst behaald van 12,1 miljoen gulden, een stijging van 46,1 procent. Een kwart van de toename van het resultaat kwam voor rekening van een aanpassing van de boekhoudmethode.

Grontmij heeft voor het eerst de winst meegeteld op afgeronde delen van lopende projecten. Tot vorig jaar nam het advies- en ingenieursbureau het resultaat op lopende opdrachten pas mee na afronding van de projecten. “Dat zorgt voor een eenmalige winsttoename”, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Voor geheel 1998 verwacht Grontmij een 20 tot 25 procent hogere winst. Vorig jaar bedroeg de winst 8,7 miljoen.

De totale opbrengsten van het bedrijf stegen in de eerste helft van 1998 van 293 tot 316 miljoen gulden. De winst per aandeel is over de eerste zes maanden uitgekomen op 3,62 gulden (vorig jaar: 2,49). Grontmij verwacht dat het resultaat per aandeel over geheel 1998 tussen 20 en 25 procent hoger zal uitkomen.

In Nederland leverden de ingenieursdiensten een substantiële bijdrage aan het resultaat. Grontmij was op dit terrein ondermeer actief bij het bouwrijp maken van terreinen en netwerken voor mobiele telefonie. Op het gebied van weg- en waterbouw profiteerde de onderneming van de toenemende tendens bij Rijkswaterstaat om werkzaamheden uit te besteden aan particuliere ingenieursbureaus. Krapte op de arbeidsmarkt voor civieltechnici en ervaren projectmanagers zorgt echter voor een rem op de groei. Grontmij zegt direct werk te hebben voor 120 technici en managers.

De markt voor Water & Reststoffen is voor Grontmij al geruime tijd een sterk groeiende activiteit binnen het bedrijf. Grontmij werkt zowel voor waterleidingbedrijven als de industrie. Het bedrijf zegt zeer in trek te zijn vanwege de multidisciplinaire expertise voor drink-, proces- en afwatertechnologie, waarover het beschikt.

In het buitenland stegen de resultaten sterk. In Duitsland trekken de investeringen in grond-, weg- en waterbouw weer aan. In België nam Grontmij een belang van 70 procent in adviesbureau Verschave. Grontmij probeert in het buitenland vooral te groeien via lokale partners. Het streven is via een grotere geografische spreiding te komen tot een evenwichtiger opbouw van het resultaat.

Als voorbeeld noemt Grontmij de samenwerking met Maunsell. Grontmij schrijft in toenemende mate samen met dit Britse ingenieursbureau in op milieu- en infrastructuurprojecten. Maunsell/Grontmij heeft inmiddels in Hongkong ENPAC overgenomen, een ingenieursbureau met 35 medewerkers dat met name is gespecialiseerd in milieutechniek.