'Europa gaat op overnamepad'; Aegon-bestuurder Shepard ziet ongekende mogelijkheden in VS

Veranderingen in de wetgeving maken in de VS fusies mogelijk die leiden tot steeds grotere financiële concerns. Volgens de Amerikaanse Aegon- bestuurder Don Shepard heeft Europa weinig te vrezen. “In de VS kijkt men veel meer naar Azië en Latijns Amerika. Eerder zullen Europese concerns op overnamepad in de VS gaan.”

DEN HAAG, 4 SEPT. De Amerikaanse financiële wereld staat aan de vooravond van grote veranderingen. Voorbode was het besluit, eerder dit jaar, van de financiële concerns Travelers en Citicorp om samen te gaan. De huidige Amerikaanse wetgeving verbiedt dit type fusie - namelijk tussen verzekeraars en bankiers - nu nog uitdrukkelijk. Maar het Congres beraadt zich over de vraag of het niet tijd is een eind te maken aan de Glass-Steagall-act uit de jaren dertig, die bankiers, verzekeraars en effectenbanken gescheiden houdt.

Bestuurder Don Shepard van Aegon is ervan overtuigd dat het eind van deze wet tot een fusiegolf in de financiële wereld zal leiden. Vorige maand slokte verzekeraar American International Group nog een branchegenoot voor 36 miljard gulden op. “Zorgen over die concentratie maak ik me niet. Een verzekeraar als Aegon zal altijd een rol blijven spelen, alleen al omdat de Amerikaanse markt ongekende mogelijkheden biedt. Veel meer dan in West-Europa het geval is. Bedenk dat 65 miljoen Amerikanen evenveel sparen als het Nederlandse volk, dat slechts 16 miljoen zielen telt.”

Over de wenselijkheid van nieuwe wetgeving laat Shepard zich in het geheel niet uit. Zelfs de vraag hoe groot hij de kans acht dat de huidige wetgeving volledig op de schop gaat vindt hij “tricky”. Het is “too political”.

Shepard: “De politiek is bijzonder wispelturig. Zaken veranderen snel en daarom vind ik het moeilijk om over zoiets te speculeren.” Dat de topmensen van Citicorp en Travelers met hun fusie niettemin de proef op de som nemen verbaast hem nauwelijks. “Dat is hun manier van zakendoen. Ze zijn altijd erg agressief in hun handelen.”

De effecten van de megafusies in de Verenigde Staten kunnen verstrekkend zijn, tot grote omwentelingen in Europa zal het volgens hem niet leiden. “Op dit continent zijn al verschrikkelijk veel grote spelers. ING in Nederland, Allianz in Duitsland en Prudential in Groot-Brittannië. Die neem je niet zomaar over en die beschikken al over een forse marktpositie”, aldus Shepard. “Ik verwacht eerder een beweging de andere kant op: dat de grote Europese partijen op overnamepad gaan in de Verenigde Staten. De Amerikaanse bedrijven zijn veel meer op zoek naar opkomende markten als Azië en Latijns Amerika, waar op termijn gemakkelijker forse groei mogelijk is.”

De Amerikaanse bestuurder kent Aegon inmiddels als zijn broekzak. Hij begon in de jaren zeventig als marketing-directeur bij verzekeraar Life Investors. Dat bedrijf werd overgenomen door Ago, dat in 1983 met Ennia opging in Aegon. “Ik zeg altijd: de vier bestuurders van dit concern hebben samen meer dan honderd jaar Aegon-ervaring.” Shepard is sinds 1993 lid van de raad van bestuur.

Amerikaanse wetgeving die een fusie met een bank mogelijk zou maken biedt Aegon volgens Shepard op zichzelf geen nieuwe kansen.

Ook in de Verenigde Staten houdt Aegon zich afzijdig van bankverzekeren. “Het is niet als kritiek op banken bedoeld, maar wij willen alleen doen waar we goed in zijn. Bankiers houden zich vooral bezig met kredieten, wij met verzekeringen. En voor specialisten blijft altijd ruimte, ook al vindt er nog zoveel consolidatie plaats.”

Wel werkt Aegon met tal van Amerikaanse banken samen. “Bij meer dan dertig banken uit de top vijftig verkopen wij verzekeringen, maar dergelijke allianties worden natuurlijk niet vanuit Nederland geïnitieerd. Dat is puur Amerikaans. En joint ventures zijn het niet, want die zijn tussen verzekeraars en banken nog steeds verboden.”

Eventuele samenwerking met ABN Amro trekt in Nederland erg de aandacht, weet Shepard, maar volgens hem zijn de twee bedrijven in de VS al lang samen actief. Het is geen punt van bijzondere aandacht: “Eerlijk gezegd weet ik dat niet eens zeker.”

Samenwerking met banken in Nederland ligt minder voor de hand, weet Shepard “en zeker niet op exclusieve basis, want dan zouden we ook in problemen komen met de tussenpersonen in de verzekeringsbranche. Daar komt bij dat enkele grote concerns als ING en Rabobank zelf al verzekeringsactiviteiten uitvoeren.”

In de Verenigde Staten, waar Aegon nu meer dan de helft van de winst behaalt, is de verzekeringsmarkt meer versnipperd. Er zijn alleen al 1.800 aanbieders van levensverzekeringen. “In alle vijftig staten vind je zelfstandige niche-spelers. Samen met het vorig jaar overgenomen Providian hebben we zo'n 3 procent van de markt in handen. Daarmee staan we nummer zeven, maar dat zegt mij niets. De penetratie is zo gering. Er is nog heel veel ruimte in de markt.”

Shepard denkt te weten waarom de penetratiegraad van bijvoorbeeld levensverzekeringen zo laag is. “Amerikanen sparen in vergelijking met Nederlandsers al niet veel, en wat ze sparen gaat voor een groot deel naar de populaire beleggingsfondsen. Daar ligt denk ik de verklaring. Maar waarschijnlijk hebben we ons werk ook niet goed gedaan.”

De verzekeringsmarkt in de Verenigde Staten biedt alle mogelijkheden om autonoom te groeien, maar dat sluit overnames niet uit. “Door een grote acquisitie kan je natuurlijk wel in één keer een forse sprong maken. Voorwaarde is dat het over te nemen bedrijf groot genoeg is om uitstekend management te hebben. En het moet een goede aanvulling zijn: het overgenomen Providian werkt bijvoorbeeld veel met de zogeheten 'home service', de verzekeringsagent die over de vloer komt, terwijl wij ook erg actief zijn in direct marketing.”

    • Erik van der Walle