Defensie onderzoekt relatie Hawk/kanker

DEN HAAG, 4 SEPT. Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) laat een nationaal onderzoek instellen naar het mogelijke verband tussen radarstraling van het Hawk-luchtafweersysteem en kanker. Hij zoekt voor dit onderzoek naar samenwerking met België. Van Duitse zijde kan hij niet op steun rekenen. Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie vanmorgen gezegd.

Nederland en België hebben eerder aangedrongen op een onderzoek in NAVO-verband, maar een meerderheid van de NAVO-landen voelt daar niets voor, zo bleek vanmorgen in Oslo op een conferentie van het medisch comité van de NAVO. Deze meerderheid vindt dat er in het verleden al voldoende onderzoek is gedaan naar de relatie tussen “niet-ioniserende straling en het ontstaan van kanker. Daarin zou geen causaal verband zijn gevonden.

Sinds juli van dit jaar heeft de militaire belangenvereniging AFMP veertig telefoontjes gehad van ongeruste (oud-)militairen en familieleden over een mogelijk verband tussen kanker en de radarstraling van het Hawk-luchtafweersysteem. De AFMP (25.000 leden), die eerder deze zomer al met zulke klachten kwam, heeft Defensie daarom opnieuw om een uitgebreid onderzoek gevraagd.

De klachten over kankerrisico's bij het werken met de Hawk kwamen oorspronkelijk uit België. Van Hoof wil aan de hand van de resultaten van de conferentie in Oslo een besluit nemen over de vorm, nationaal of internationaal, van een eventueel onderzoek.

Volgens AFMP-voorzitter F. Lardenoye hadden 26 van de veertig mensen over of van wie telefoontjes binnenkwamen kanker. Van hen zijn er inmiddels zeven overleden. Het ging veelal om luchtmachtpersoneel dat met Hawks heeft gewerkt, maar er waren ook meldingen van mensen uit marine en landmacht die nabij radars van andere raketsystemen hebben gewerkt en van medewerkers van Fokker en Holland Signaal (HSA) waar de Hawks worden getest.