CNN folklore

“Papapapaaaaa, dit is CNN met Cable Wars, een special report in onze serie Curious Customs. Dit keer zijn we in Amsterdam. De Amsterdamse gemeente en een Amerikaans kabelbedrijf voeren hier al jaren strijd om het aantal zenders op de kabel. Onze European correspondent Wolf Blitzer staat voor het stadhuis.”

“Er is nog crisisoverleg met de kabeleigenaar A2000, maar het ziet er somber uit, Ralph. Volgens het contract mogen ze de prijs nog niet verhogen. De gemeente gaat wel akkoord met een kleine prijsverhoging, maar de leiding van A2000 wil dat nu eens definitief wordt geregeld waar ze aan toe is.”

“Wil de gemeente dat niet?”

“De gemeente wil eerst een public debate voeren over het aantal zenders op de kabel.”

“Hoe gaat zoiets in zijn werk?”

“Daar is een professor voor, Ennemiek Roebeek, die overal meetings houdt. Everybody says, she is great.”

“Zijn er dan geen gekozen volksvertegenwoordigers die beslissen?”

“Ja, en er is ook al een referendum geweest, maar daar deden maar 200 mensen aan mee. Er is een Program Council, maar die wil toch een betere peiling hebben voordat hij een beslissing neemt. De leden van die Council hebben zelf allang een schotelantenne, dus ze hebben geen ervaring met kabel.”

“En hoe lang duurt dat al?”

“Wel, ze zijn nu zeven jaar bezig. Meanwhile staat het vol met satellietschotels. Je kunt het hier achter me zien, er zijn nauwelijks nog daken zichtbaar. Er zijn ook lange antennes bij, want de Nederlandse publieke zenders komen niet via de schotel. De schoteltrend begon bij arme Turkse en Marokkaanse immigranten die zenders uit hun eigen land wilden opvangen. Zij hadden veel geld voor die schotels over, want indertijd waren ze veel duurder dan nu.

A2000 heeft nu nog ongeveer 400 bejaarde abonnees die alleen drie Nederlandse zenders krijgen. Nu dreigt de derde zender van het net te gaan omdat het de vier miljoen gulden uitzendrechten niet kan betalen. Die derde zender is private geworden en private companies moeten betalen. De gemeente wil dat de abonnees niet meer dan 17 gulden per maand betalen, want ze hebben allemaal social security. Een aantal is ook slechtziend.''

“We hebben verbinding met de internationaal mediaspecialist, prof. Kroebel van de University of Utrecht. Goedemiddag prof. Kroebel. Hoe is het zo gekomen?”

“Wel, het conflict stamt uit de golden nineties in de vorige eeuw, toen in Holland overal monopolies ontstonden omdat de overheden dachten dat er bij privatisering vanzelf concurrentie zou ontstaan.

De communicatiebedrijven zagen een gouden toekomst in nieuwe monopolies en dus investeerden ze vele honderden miljoenen. De gemeente Amsterdam kreeg van A2000 700 miljoen gulden om daar een nieuwe wijk mee te bouwen. Maar in fact moesten de burgers de kabel twee keer betalen. De eerste keer voor de aanleg door de gemeente en de tweede keer voor de lening van monopolist A2000 die het kabelsysteem overnam. Het was dus een heffing, maar die mocht volgens contract gedurende tien jaar niet worden opgelegd. Dan moesten de zenders maar dokken. Die vonden het te duur dus werden ze van de kabel gehaald. De burgers vluchtten massaal naar schotelantennes. A2000 krijgt nu te weinig geld om de investering terug te verdienen en vraagt enorme bedragen aan de zenders die doorgegeven moeten worden.''

“We gaan even terug naar Wolf Blitzer want er is beweging in het Amsterdamse stadhuis.”

“Ja, ik sprak zojuist met een assistent van de wethouder en ze zijn er toch uitgekomen. De derde Nederlandse zender blijft definitief op de kabel en de abonnementsgelden mogen stijgen met vijftig cent per maand in afwachting van de uitkomst van het public debate. Daar komt de wethoudster naar buiten om het uit te leggen. Ze kijkt triomfantelijk. Dit is een historische dag voor de 400 kabelkijkers in de gemeente Amsterdam. Back to you, Ralph.”

    • Maarten Huygen