Boomkens eerste Nederlandse popprofessor

AMSTERDAM, 4 SEPT. René Boomkens (44) wordt de eerste hoogleraar popmuziek van Nederland. De bijzondere leerstoel popmuziek aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) kwam tot stand in samenwerking met het Nationaal Pop Instituut en auteursrechtenorganisatie Buma.

Boomkens' leerstoel valt onder de Faculteit der Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen en onder de Faculteit der Geesteswetenschappen. De benoeming gaat in per 30 oktober.

De hoogleraar zal een dag per week zijn verbonden aan de UvA. De keuze is op Boomkens gevallen omdat hij volgens de adviescommissie “staat voor een brede, integrale benadering van het onderwerp popmuziek”. Verder benadert hij volgens de commissie popmuziek niet uitsluitend als jongerencultuur.

Boomkens studeerde filosofie aan de UvA en vervulde verschillende functies aan onder meer de universiteiten van Nijmegen en Groningen. Ook is hij de schrijver van Kritische Massa - over massa, moderne cultuur en popcultuur (1994). In 1996 schreef hij De Angstmachine - over geweld in films, literatuur en popmuziek - en stelde hij een bundel samen van essays over popmuziek.