Beoordeling scholen; Omstreden kwaliteitskaart komt er toch

DEN HAAG, 4 SEPT. Een brede meerderheid van de Tweede Kamer is ontevreden over de kwaliteitskaart, waarmee ouders dit najaar een schoolkeuze voor hun kinderen kunnen maken. Toch zal staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) de kaart binnenkort invoeren.

De kaart geeft ouders de gelegenheid scholen onderling te vergelijken op kwaliteit. De onderwijsinspectie, die de kaarten samenstelt, houdt daarbij rekening met de omstandigheden van iedere school. Zo wordt een school die in een grote stad ligt of veel allochtone leerlingen heeft, daarvoor in de meting gecompenseerd.

De VVD-fractie heeft moeite met de kaart omdat alle 750 middelbare scholen niet langs dezelfde meetlat worden gelegd. VVD-Kamerlid Cornielje noemde de meetmethode gisteren in het eerste debat met Adelmund “dubieus”. Een school met goede prestaties kan zo lager worden ingedeeld dan een school waar de leerlingen minder goede vorderingen maken: “Dat is onhelder voor de ouders”, aldus Cornielje.

Ook D66 en het CDA zijn ontevreden. D66-Kamerlid Lambrechts sprak de hoop uit dat de kaart in de toekomst voor ouders een beter instrument wordt om een schoolkeuze te maken. “De kaart is bedoeld om de kwaliteit van scholen voor met name ouders zichtbaar te maken. Op dit moment voldoet de kaart daaraan nog niet.” Het CDA vreest voor een toenemende concurrentie tussen scholen. Alleen de PvdA is wel te spreken over een kaart die rekening houdt met de omstandigheden van een school, omdat het eerlijker de prestaties van de school weergeeft.

De fracties hadden verwacht nog met de staatssecretaris over de kwaliteitskaart te kunnen praten, zoals Adelmunds voorganger Netelenbos had beloofd. Maar gisteren overviel de neiuwe staatssecretaris Adelmund de Kamer met de mededeling dat op dit moment 160.000 exemplaren klaar liggen voor verzending. De kaarten lagen al bij de drukker toen ze voor het eerst op het departement kwam, zo verontschuldigde ze zich. Het had haar beter geleken door te gaan met de productie.

Wel gaven zij en minster Hermans (Onderwijs) toe dat de kaart voor verbetering vatbaar is. De minister voegde daaraan toe: “Hij is niet voor vier jaar vastgelegd, hij is niet de eeuwige zaligheid.”