WEBSITES

Enkele interessante Internet-adressen van bibliotheken:

Nederland Een goede wegwijzer naar bibliotheek- en documentatiediensten, bibliotheken en verwante organisaties in Nederland is te vinden op [www.konbib.nl/kb/sbo/bdi-nl. html#nederland].

Voor een beredeneerde lijst van bibliotheken die deelnemen aan AdamNet, een Amsterdams Netwerk, zie [www.adamnet.nl/lijst.html].

Voor bibliotheken in de buurt: Biblioweb [www.nblc.nl/biblioweb/buurt/index.html] geeft een alfabetisch overzicht van alle Nederlandse bibliotheken.

The British Library Nog niet zo lang geleden verhuisd, maar het Internetadres is hetzelfde gebleven: [portico.bl.uk/]. Het gaat hier om een van de rijkste bibliotheken in Europa. De British Library of Political & Economic Science is 's wereld grootse wetenschapsbibliotheek.

Voor een overzicht van tientallen Britse bibliotheken on line, zie [www.niss.ac.uk/reference/opacsalpha.html].

Bibliothèque Nationale de France Ook de Franse nationale bibliotheek is buitengewoon goed gevuld. De beginpagina [www.bnf.fr/] is relatief bescheiden, maar het gaat bij on line-bibliotheken natuurlijk om de catalogi en de extra diensten. Een overzicht van de catalogi wordt gegeven op [www.bnf.fr/web-bnf/catalog/index.htm].

Duitse bibliotheken Een index van alle Duitse bibliotheken die on line beschikbaar zijn, is te vinden op [www.laum.uni-hannover.de/iln/bibliotheken/kataloge.html].

Ook de belangrijkste verzamelgebieden en specialisaties worden aangegeven.

Europese bibliotheken Een overzicht van grote nationale Europese on line-bibliotheken is te vinden op [portico.bl.uk/gabriel/en/services.html].

Deze site geeft ook een overzicht van de nationale bibliografieën en van enkele belangrijke catalogi van periodieken.

Library of Congress The Library of Congress is de grootste bibliotheek ter wereld. De speech van Churchill, waarin hij spreekt over Blood, sweat and tears, valt te downloaden bij de geluidsafdeling van de LOC. De geluidsfragmenten zijn ook op steekwoorden te doorzoeken. De homepage: [www.loc.gov/]. Rechtstreeks zoeken in de Library of Congress: [lcweb.loc.gov/]