Vermeend voor handhaving BTW op Internethandel

DEN HAAG, 3 SEPT. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) sluit uit dat transacties via Internet zullen worden vrijgesteld van BTW. In de Europese Unie is geen draagvlak voor een zogenoemd nultarief in de BTW voor aankopen via de elektronische snelweg, aldus Vermeend gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Een nultarief is eerder gesuggereerd door een ambtelijke werkgroep van Financiën omdat het zeer moeilijk - zo niet onmogelijk - is om omzetbelasting te heffen op de Internettransacties. Maar Vermeend zei gisteren “niet de indruk te hebben dat er in de EU een breed draagvlak bestaat voor de invoering van een nultarief; er is ook geen beginnend initiatief in die richting.”

Bovendien zou zo'n vrijstelling discriminerend zijn voor de transacties van “de kruidenier op de hoek”, zo benadrukte de staatssecretaris. Op transacties via elektronische netwerken zal volgens Vermeend in de toekomst hooguit een verlaagd BTW-tarief gaan gelden. Die beslissing zal binnen de OESO, de club van geïndustrialiseerde landen, moeten worden genomen.

Vermeend verbond hier - met het oog op de gelijke behandeling - wel de voorwaarde aan dat het verlaagde tarief ook zou moeten gelden voor producten (zoals cd's, boeken) die niet via Internet worden verkocht.

De staatssecretaris van Financiën verwacht dat de Interneteconomie weliswaar een toenemende invloed heeft op de belastingheffing, maar dat er geen fundamentele herziening van het belastingstelsel nodig is om de aankopen en het leveren van diensten via Internet te kunnen belasten. Wel zal een aantal begrippen uit het belastingstelsel opnieuw moeten worden vastgesteld. Het grootste probleem voor de belastingdienst is het opsporen van de transacties. Volgens Vermeend maakt Europees commissaris Monti veel werk van pogingen om grip te krijgen op de tamelijk ongrijpbare materie van de Interneteconomie.

De Nederlandse overheid loopt naar schatting enkele tientallen miljoenen aan belastinginkomsten mis door de handel via Internet. Dat bedrag kan snel toenemen als de omvang van de elektronische handel groeit. Desondanks waren Vermeend en de Kamercommissie voor Financiën van mening dat Nederland de elektronische handel moet bevorderen.