VARENDEN

De Stichting Bibliotheek voor Varenden (BvV) beschikt over een drietal boekencollecties voor respectievelijk zeevaarders, binnenvaartschippers en landgenoten die tijdelijk werkzaam zijn in het buitenland.

Voor zeevaarders gaat het vooral om 'mannenboeken', een streekroman komt er niet in voor. Voor de binnenvaart is de collectie zeer divers en voor alle leeftijden, terwijl Nederlanders in het buitenland vooral boeken voor hun Nederlandstalige kinderen lenen. Er zijn tien ruilpunten in Nederland en omliggende landen en 35 openbare bibliotheken die boeken van de BvV innemen.Inlichtingen: Westewagenstraat 74, 3011 AT Rotterdam (010) 4 11 23 89.