TV TOREN ARNHEM

De televisietoren van Arnhem was oorspronkelijk niet bedoeld voor televisie-straalverbindingen. Opdrachtgever voor de bouw was het Samenwerkende Electriciteits Productie Bedrijf (SEP). De betonnen mast was bedoeld als hart van de communicatie tussen de verschillende hoogspanningsstations in Nederland. Enkel voor dit doel verrees in 1969 net buiten de muren van de indrukwekkende Arnhemse koepelgevangenis de 108 meter hoge toren.

Als toren is de Arnhemse zendmast geen groots gebouw. Maar samen met de koepelgevangenis vormt het gebouw een curieus geheel. Het is alsof de ronde-tempelgevangenis alsnog een bijbehorende klokkentoren heeft gekregen. De zendmast vormt een mooi contrapunt met de gevangenis: tegenover de in zichzelf gekeerde wereld van de penitentiaire inrichting is een gebouw gekomen dat juist op de omgeving is gericht.

In de loop der jaren is de toren zich zelfs steeds meer gaan richten op de buitenwereld. Eerst was het de PTT, die voor telecommunicatie-verbindingen enkele etages huurde. De met een metalen deel tot 150 meter verhoogde mast wordt nu ook al weer jaren gebruikt voor televisie- en radioverbindingen. Van recenter datum is het gebruik van de toren door gsm-providers als Libertel.

Voor de SEP is de toren inmiddels niet meer functioneel. Voor de communicatie tussen de hoogspanningsstations maakt het bedrijf nu gebruik van glasvezelkabels.